Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se pospešeno lotili avtomatizacije postopkov. Zdaj se samodejno pripravljajo vloge za podaljšanje pravic, avtomatsko se določa krog povezanih oseb ter tudi dohodki in premoženje, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja povezanih oseb, je na današnji novinarski konferenci povedala ministrica Ksenija Klampfer.

Hitreje do državne štipendije

Spomnila je tudi na spremembo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo je državni zbor sprejel julija. Ta ukinja fiktivni izračun pravice, do katere bi bila upravičena posameznik oziroma družina, če bi jo uveljavila skladno z vrstnim redom. Zaradi spremembe bodo od 1. avgusta dalje zagotovili hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem pravici do državne štipendije, je povedala.

Dodatno so po njenih besedah pospešili postopek priznanja državne štipendije z možnostjo izdaje dopolnilnih odločb glede dodatkov. Center za socialno delo bo namreč izdal odločbo, tudi če še ne bo imel vseh podatkov za odločitev o dodatkih za uspeh in za bivanje. Tako bodo dijaki in študentje najprej dobili osnovno štipendijo, ko bodo centri pridobili še preostale podatke, pa bodo izdali dopolnilno odločbo in bodo dodatki izplačani za nazaj. Vendar pa bo dopolnilna odločba izdana le na zahtevo dijaka oziroma študenta. Za državno štipendijo in otroški dodatek bodo izvedli dodatna izredna izplačila. Običajno je na mesec namreč le eno izplačilo, vendar bo oktobra in novembra še en izplačilni dan.

Za podaljšanje pravic ni treba oddajati vloge

Na ministrstvu so spomnili, da se po noveli zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo je DZ sprejel novembra lani, o podaljšanju letnih pravic odloča po uradni dolžnosti. To pomeni, da v mesecu, ko se letna pravica izteče, sistem samodejno pripravi vlogo za njeno podaljšanje. Za podaljšanje pravic zato ni treba oddajati vloge. Oddati jo je treba samo, ko pravico uveljavljamo prvič.

Za centre so pripravili bazo znanja, do katere lahko dostopajo na portalu. V njej so zbrana vsa navodila in pomembna stališča, saj je enotno izvajanje zakona nujno za zagotavljanje enake obravnave v enakih in podobnih primerih, je dejala ministrica.

Centralni register prebivalstva pri ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in finančno upravo so že obvestili, da je v prihodnjih mesecih pomembno, da njihove baze dobro delujejo. Informacijski sistem centrov za socialno delo je namreč povezan z vsemi temi bazami.