Kaj pomeni biti Evropejec in kaj pomeni Evropa, je pomembno zavedanje, ne samo za poznavalce, temveč na splošno za vse nas, ki to resničnost živimo. Biti Evropejec v osnovi pomeni pripadati kulturi evropske celine. To pomeni identificirati se z evropsko zgodovinsko preteklostjo, s pisano in pisno bogato tradicijo, ki se je ustvarjala v zgodovini Evrope. Brez tega zgodovinskega vedenja in zavedanja Evropa ne more obstajati in tudi Evropejci ne.

Evropejci so bili Aristotel, Jurij Vega, René Descartes, Immanuel Kant, Karl Marx in drugi, tako kot so bili Evropejci naši veliki kulturniki. Tem velikanom je skupno, da so predstavljali sestavni del te celovite in velike pluralne evropske kulture. Njeno bistvo je v pluralnosti, ki domuje v njenih temeljih. To je enotnost kolektivnega. Različnosti evropskih kultur so se v zgodovini prepletale in medsebojno izgrajevale v svojih posameznih specifičnostih. Evropa je zgodovina, je tradicija, je civilizacija, je kroženje in oplojevanje idej iz neizogibne različnosti evropskih narodov. Evropa je pluralnost mnogovrstnih držav z različnimi jeziki.

Torej, biti Evropejec pomeni pripadati evropski kulturi in se prepoznati v njenih vrednotah. Bit Evropejca se zrcali v biti Slovencev, Francozov, Špancev, Italijanov, Grkov, Srbov, Poljakov, Nizozemcev, Švedov, Nemcev itd. O Evropi je napačno razmišljati kot o enovitem osebku, ki od Evropejcev zahteva zapustitev njihove identitete in njihovega specifičnega izvora. Za nas Slovence bi to pomenilo zanikanje slovenstva. Evropska kultura je artikulirana identiteta, ki izhaja iz številnih razlik, ki sobivajo kot deli celote. Ali Evropa obstaja v pluralnosti svojih kultur, ali pa je ni.

V novejšem času, po ustanovitvi Evropske unije, je prisotno vzdušje izključevanja: ali si Slovenec, ali si Evropejec. To je v samem izhodišču napačno, saj ker sem Slovenec, zato sem tudi Evropejec. Treba je odpraviti zmoto, da se Evropo poistoveti z Evropsko unijo, kot da bi bila sinonima. Evropa in Evropska unija sta dve popolnoma različni resničnosti.

Evropska unija je birokratska in institucionalna struktura. Je prostor ekonomskega zatiranja in vse večjega razslojevanja Evropejcev. Je težnja k enoumju, saj v kali zatira različnost in širjenje različnih idej. Pogosto zmotno uporabljajo izraz Evropa v smislu Evropske unije in vprašanje je, v kolikšni meri hote ali nehote to počenjajo. Morebiti v smislu, da se Evropa uresničuje z Evropsko unijo, da bi, zamolčano, zatrli Evropo. Evropska unija je ena oblika globalizacije, je del globalizacije, je njen gradnik.

Kaj pomeni v okviru Evropske unije biti Evropejec? Razpravljanje o kulturnih vrednotah Evropske unije je bilo že v samem začetku utišano. Zagovorniki EU in zvesti pripadniki bruseljskega tehno-birokratskega aparata govorijo, da pomeni biti Evropejec pripadati Evropski uniji, imeti evro kot valuto, spoštovati evropske parametre, kot so fiskalno pravilo, zmanjševati državne dolgove, varčevalno ukrepati itd. Redko se omenja vrednote evropske civilizacije, ki se jih nasprotno obravnava kot nekaj odvečnega. Evropska unija povečuje zgolj gospodarske in finančne povezave v smeri naddržavne centralizacije moči in vse bolj zamegljuje kulturne in tradicionalne korenine evropskega kontinenta.

Prisotni smo v enem paradoksalnem procesu, ki izključuje internacionalne, torej enakopravne odnose med državami članicami EU in ki deluje na homologaciji evropskih ljudstev in na zniževanje kulturne ravni novih generaciji. Slednje je del procesa, ki poteka v okviru novega odnosa moči med današnjim globalnim kapitalizmom in tistimi, ki se mu zoperstavljajo z branjenjem kulturne, tradicionalne, gospodarske in ekonomsko-finančne suverenosti. Če se odrečemo svoji kulturi, ne moremo biti Evropejci. Evropska unija s tega zornega kota ne samo da se ne ujema z idejo o Evropi, temveč teži k njenemu uničenju.

Danes, nasprotno kot nas prepričujejo, Evropska unija ne zagotavlja miru, temveč potekajo znotraj nje različni konflikti, kot so odnosi med bolj razvitimi državami in manj razvitimi državami, finančna in komercialna vojna, vse do ekonomskega genocida, ki se najbolj prepoznava v Grčiji. Znotraj Evropske unije se ustvarja čedalje bolj nevzdržna neuravnotežena skupnost neenakih.

Črt Tavš, Koper