Termit se po navedbah Serianza večinoma strinja z načinom vzorčenja in tudi kemičnimi analizami v okviru analize, ki jo je v začetku leta naročilo ministrstvo za okolje in prostor. "Interpretacija s strani Arsa pa je po našem prepričanju nestrokovna in ne upošteva pravih uredb," je pojasnil Serianz.

Svetovalka uprave Termita Alenka Sešek Pavlin je poudarila, da Termit sprejema izključno inertne in nenevarne odpadke. Teh ne odlaga, ampak jih predela v gradbeni material, s katerim zapolnjuje luknje, ki so nastale v desetletjih kopanja kremenčevega peska. V postopku predelave dosega, da se "potencialno nevarne snovi trajno imobilizirajo".

Kar dela Termit, je "dobro, koristno in potrebno", je tudi v skladu z zavezami EU na področju vzpostavljanja krožnega gospodarstva v praksi, je zatrdila Ana Mladenovič iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) , ki Termitu izdaja dovoljenje za vgrajeni gradbeni material. ZAG sodeluje s Termitom od leta 2012 in na podlagi izkušenj iz tega obdobja je Mladenovičeva poudarila, da podjetje dela "odgovorno in pošteno".

Arso je po njenem pri analizi naredil napako, ko je nasip, ki je gradbeni objekt, obravnaval kot tla in rezultate presojal po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. "Ta napačna klasifikacija objekta je določila napačno analitiko," je opozorila in dodala, da sta za zdravje po tej logiki nevarna tudi čajna žlička iz nerjavečega jekla ter cement.

Da so interpretacije Arsa v zadevi Termit "zelo pristranske v škodo Termita" je ocenil tudi Viktor Grilc z velenjske visoke šole za varstvo okolja. Domen Neffat iz odvetniške družbe Neffat pa je poudaril, da je poročilo glede na to, da so bili vsi vzorci in analize narejene na gradbenem objektu, nasipu, in ne na tleh, z vidika nastanka okoljske škode tlom občutno pomanjkljivo.

Serianz je sicer spomnil, da predelava odpadkov ni Termitova glavna dejavnost. "Delovna mesta in naša proizvodnja niso ogroženi," je pomiril tako delavce kot poslovne partnerje. "Kljub temu nam je bila storjena nesorazmerno velika škoda - kako velika, bomo lahko izmerili šele v prihodnosti," je dodal.

Balažic predstavnikom Termita ne verjame niti besede

Župan Občine Moravče Milan Balažic je zavrnil očitke družbe Termit na opravljeno okoljsko analizo tal in vode na Drtiji, kjer deluje Termit. Gre za stare obraze, povezane s Termitom, je očital strokovnjakom, ki so danes nastopili na Termitovi novinarski konferenci. »Ne verjamem jim niti besede," je dejal v izjavi za medije v Moravčah.

Strokovnjaki, ki so na današnji tiskovni konferenci na sedežu Termita zagovarjali podjetje, so v Moravčah "dobro znani obrazi". "To so obrazi, ki so ves čas podpirali Termit in imajo roke do komolcev umazane s to podporo in raznimi analizami, ki kažejo, da je vse v najlepšem redu," je očital Balažic.