Po navedbah časnika Belčevi v kazenski ovadbi očitajo še, da je del kupnine za hotel prejela na roko, da bi se izognila plačilu davka, odtujila pa naj bi tudi službeno vozilo. Ovadba je sicer doletela tudi sina Belčeve Patricka Belca, ki je bil pred prodajo 10-odstotni lastnik družbe, ko je Belčeva postala državna sekretarka, pa je za nekaj časa prevzel vodenje podjetja.

Klepčeva je skupaj s poslovnim partnerjem Željkom Jovanovićem podjetje kupila konec lanskega leta od Belčeve in njenega sina. Po njenih besedah je kupnina za podjetje znašala 80.000 evrov, medtem ko je Belčeva notarki naročila, da pripravi pogodbo z zneskom 30.000 evrov, ki so jo naposled tudi podpisali. Klepčeva trdi, da ji je Belčeva povedala, da se želi z omenjeno potezo izogniti plačilu davka.

V ovadbi, ki so jo pridobili na Večeru, piše, da so na dan podpisa pogodbe kupci Belčevi v prostorih hotela izročili 50.000 evrov gotovine. Klepčeva in odvetnik Dejan Rituper, ki zastopa Hotel Diana, pravita, da imajo za te navedbe trdne dokaze, ki jih bodo tudi predložili preiskovalcem in sodišču.

Vlagatelji Belčevi očitajo sum goljufije, saj po njihovem mnenju ta pred prodajo podjetja kupcev ni seznanila z nekaterimi pomembnimi informacijami glede poslovanja družbe. Tako naj bi jim zamolčala podrobnosti v zvezi z izvršbo glede izpraznitve nepremičnine, zamolčala naj bi tudi obveznosti do delavcev iz naslova neizplačanih jubilejnih nagrad in presežnih ur.

Družbo Hotel Diana bo sicer tožila tudi več kot polovica zaposlenih, ki so člani sindikata, saj jim je podjetje, še iz časov, ko ga je vodila Belčeva, dolžno plačilo regresa za leto 2016 in del regresa za leto 2017.