Žal mama deklice ni videla problema v takšnem ravnanju, pri čemer gre nemara za majhno manifestacijo vse bolj navzoče permisivne vzgoje, ki otroke spreminja v vasezagledana in nečuteča bitja. Velik problem je, da ljudje zmeraj bolj gledajo zgolj nase oziroma na svoje najbližje, medtem ko jih posledice za širšo okolico vse manj zanimajo. Ne nazadnje bi tudi od Dnevnika pričakovala, da bo fotografiji dodal kritično besedilo. Kljub temu da se to ni zgodilo, bom še naprej rada brala ta časopis.

Betka Šterbenc, Ljubljana Šentvid