Družba se je na podlagi povabila podjetja Energetika Ljubljana prijavila na razpis v zadevi zbiranja, skladiščenja in nadaljnjega ravnanja z nenevarnim odpadkom elektrofiltrskega pepela. Po njihovih navedbah gre za nenevaren odpadek iz termo proizvodnje, za katerega je bila junija izdelana ocena, iz katere izhaja, da niso presežene mejne vrednosti. Kot so poudarili v HSE, ti odpadki ne vsebujejo nevarnih snovi.

"Pri tem zavračamo navedbo, da bo družba odpadek odlagala, saj je v preteklosti aktivno odlagališče elektrofiltrskega pepela z odločbo Agencije RS za okolje v celoti zaprto in rekultivirano. V luči krožnega gospodarstva in ponovne uporabe odpadnih materialov bo elektrofiltrski pepel po začasnem skladiščenju in skladno z veljavno zakonodajo predelan v koristen gradbeni material, primeren za zasipe in sanacije degradiranih površin," so dodali.

Ustavitev naprave za predelavo odpadkov v podjetju Termit je namreč mnoga podjetja prisilila, da poiščejo alternative za odvoz odpadkov; med drugim tudi Energetiko Ljubljana. Ta pepel, ki ostane po zgorevanju premoga v ljubljanski toplarni, sedaj vozi v Trbovlje, kar pa je vznemirilo občane in predstavnike občine. Kot so zapisali na občini, jih skrbi, da lahko odpadke, ki je v Termitu ne morejo sprejemati, sprejema nekdo drug.

Prav tako zahtevajo pojasnilo ministrstva za okolje in prostor, kolikokrat je bil v zadnjih treh letih opravljen nadzor nad odlaganjem materialov na degradiranih površinah HSE - Energetske družbe Trbovlje.