Da bi najstarejšim voznikom nekoliko olajšali življenje, je poslanka Bojana Muršič (SD) ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek predlagala, da bi obstoječim kategorijam upravičencev do parkirnih kart po novem dodali voznike nad 80 let. Kot je pobudo obrazložila poslanka Muršičeva, mnogi starejši vozniki zaradi varnega izstopanja in vstopanja v avto velikokrat uporabijo parkirni prostor, označen za invalide, piše v novi številki Nedeljskega dnevnika novinarka Tjaša Lampret. Zato se jim dogaja, da takrat, ko pred trgovino, občino, upravno enoto, zdravstvenim domom, bolnišnico ali lekarno kratkotrajno parkirajo na prostoru, označenem za invalide, prejmejo globo, saj nimajo parkirne karte.

Kaj o novem predlogu menijo v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS)? Predsednik Borut Sever odgovarja, da v organizaciji podpirajo vse pobude, ki gredo v smeri pomoči tistim, ki jo potrebujejo, še posebno, če gre za ljudi, ki jim je oteženo gibanje, in se strinja s pobudo, da je smiselno poskrbeti za varno vstopanje in izstopanje starejših voznikov iz avtov. Ob tem izpostavlja, da je določen odstotek skupine najstarejših voznikov (po podatkih ministrstva za infrastrukturo je bilo minulo sredo veljavnih 20.690 vozniških dovoljenj za osebe, ki so dopolnile 80 let) že prejel parkirno karto.

»Vozniki, starejši od 80 let, ki izpolnjujejo pogoje iz zakona, so enako kot vsi drugi upravičeni tudi do povezane parkirne karte,« pravi Sever, ki ob tem poudari, da je parkirnih prostorov za invalide že sedaj premalo in da je posamezne izjeme mogoče najti le pred večjimi trgovskimi centri. Zato se Sever zavzema za iskanje vzporednih rešitev ob reševanju vprašanja parkirnih zagat starejših voznikov in ob tem spomni na ureditev za starše z otroki v otroških vozičkih, ki imajo rezervirane parkirne prostore pri nekaterih trgovskih centrih.

»Ureditev parkiranja na parkirnem prostoru, označenem za invalida, je namenska za osebe, ki so zaradi narave in teže svoje invalidnosti v skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa upravičene do parkiranja na teh parkirnih prostorih. Namen zakona je omogočen dostop do objektov in povezanih storitev (na primer pred zdravstvenim domom, bolnišnico, lekarno, upravno enoto…) najtežjim invalidom, med njimi tudi starejšim, kot je to praviloma praksa tudi drugod po svetu,« pravi sogovornik.

Tudi na agenciji za varnost prometa podpirajo razmislek v iskanju novih rešitev. »V nekaterih evropskih državah poznajo različne kategorije parkirnih prostorov, med katere sodijo tudi parkirna mesta za starejše osebe. Morda bi veljalo, ne nazadnje tudi po vzoru parkirnih prostorov, ki so ponekod v Sloveniji urejeni za starše z otroškim vozičkom, razmišljati o prilagoditvi infrastrukture v tej smeri, saj imajo starejši ljudje lahko drugačne potrebe pri vstopu in izstopu iz vozila,« odgovarjajo na agenciji.

Romantična plovba skozi prestolnico

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, na kaj moramo paziti pri uveljavljanju zdravstvenega zavarovanja v tujini, česa vsega se iz svoje bogate novinarske kariere spominja Marjan Jerman, kako živahno je življenje na in ob Ljubljanici, kaj vse smo našli v slovenskem vojaškem muzeju z največjo zbirko, kateri veliki slovenski pisatelj se je v jeseni življenja odločil za poroko … – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov.