Po izgubljenem pravdnem postopku pred ljubljanskim okrožnim sodiščem bo morala občina Vodice po 17 letih tožniku Gregorju Klemenčiču plačati odškodnino v višini 350.000 evrov. Za občino to pomeni izgubo več kot tretjine letnih investicijskih sredstev, zaradi česar bodo morali večino letošnjih načrtovanih naložb z rebalansom proračuna zamakniti v naslednja proračunska obdobja.

Direktorica občinske uprave Majda Peterlin je povedala, da bodo morali zamakniti že predvidena sredstva za Medobčinski inšpektorat, za prostorsko ureditvene načrte, izhodiščne načrte za celovito prenovo občinskih stavb, projekt Zdravje na daljavo, občinski razvojni program, razvojni program za področje staranja in medgeneracijskega sodelovanja in sožitja, pravno zastopanje občine ter nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice.

Stavbo so porušili

Občina bo morala izdaten znesek, ki presega tretjino njenega letnega naložbenega dela proračuna, nakazati tožniku Klemenčiču zaradi 17 let stare pogodbe o ureditvi lokacije nekdanje stavbe Kmetijske zadruge Medvode na naslovu Utik 1, ki je stala nasproti trgovine v Utiku. Pogodbo o rušitvi dotrajanega objekta, ki je že ogrožal mimoidoče, in gradnji stanovanjsko-poslovnega objekta z 90 odstotki stanovanj, naj bi namreč v imenu občine sklenil zgolj župan. Ker pa občinski svet tudi po porušenju objekta s pogodbo ni soglašal in ni sprejel ustreznega izvedbenega akta za spremembo namembnosti, je sodišče pravnomočno ugotovilo (z vmesno sodbo iz leta 2016), da je z županom sklenjena pogodba nična in da zato občina ni imela podlage za rušenje objekta. Zato je lansko jesen okrožno sodišče razsodilo, da mora občina tožniku poravnati 140.750 evrov glavnice in pravdne stroške v višini 17.657 evrov, oboje z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Skupno je tako znesek narasel na okoli 350.000 evrov, kar je za občino s skromnim proračunom veliko breme.

Odgovornost je zastarala

V času sodnega postopka se je občina med drugim poskušala s tožnikom večkrat poravnati, a tudi pri tem ni bila uspešna. Ker je od sklenitve pogodbe minilo že 17 let in je po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti odškodninski zahtevek že zastaran, za sklenitev nične pogodbe ne bo odgovarjal niti takratni župan Kokalj, je še povedala Peterlinova.

Parcela v Bukovici je ob visoki odškodnini še vedno v lasti tožnika in je še vedno na območju, ki je opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti. Predvideni nov občinski podrobni prostorski načrt še ni sprejet, iz določil za njegovo pripravo pa je razbrati, da na njem stanovanjska gradnja ne bo dovoljena, razložijo na občini. Do izvedbe načrta je na parceli dovoljena ureditev javnega parkirišča, so še povedali.