Ekosocialna kmetija Korenika v Šalovcih, v samem osrčju Krajinskega parka Goričko, je že po nekaj letih delovanja postala prepoznavna tudi v širšem geografskem prostoru. Predvsem strokovna javnost je v njej prepoznala primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja.

Delo v manjših skupinah

Na Koreniki, ki je pred gotovim propadom rešila in združila tri stare kmetije, so delo našle osebe iz ranljivih družbenih skupin, ki sicer redko dobijo priložnost za delo in socialno vključevanje v okolje v bližini svojega doma. Večina podeželja, sploh na obmejnih območjih, se namreč prazni, delovna mesta se selijo v večja središča, za njimi pa odhajajo tudi mladi. Tako na podeželju ostajajo starejši ali osebe iz drugih ranljivih skupin, ki se težje prilagajajo pogojem dela v sodobni industrijski in storitveni industriji. »Pri delovnem vključevanju na Koreniki dobijo vso potrebno podporo in delo, prilagojeno njihovim zmožnostim, predvsem pa je pomemben občutek pripadnosti kolektivu in skupnosti, ki ceni njihov prispevek k ustvarjenemu. Zato so tudi ponosni, da delajo pri nas,« pravi Goran Miloševič, direktor zavoda Korenika Šalovci. V delo je pri njih vključenih več kot petdeset oseb, od tega je v različnih oblikah zaposlenih štirideset oseb, dvanajst jih je v programu socialne vključenosti, izvajajo pa tudi različne programe delovne in socialne rehabilitacije. »K nam prihajajo ljudje z različnimi znanji, izkušnjami in omejitvami, kar določa tudi vsebino in potek njihove rehabilitacije. Večina se jih tako ali drugače vključuje neposredno v delo na zemlji, imamo pa tudi delovna mesta v sušilnici, kuhinji, pakirnici in mizarski delavnici, kjer pridejo do izraza druge delovne spretnosti in lahko upoštevamo tudi specifične delovne omejitve posameznika,« pove sogovornik. Prav zato se delo opravlja v manjših skupinah pod vodstvom mentorjev, ki so opremljeni s potrebnimi tehnološkimi znanji in dodatno usposobljeni za psihosocialno podporo zaposlenim pri delu.

Ekosocialna kmetija Korenika je nastala kot razvojni projekt društva za socialno vključenost Mozaik iz Murske Sobote, kmetijo v Šalovcih pa so od občine Šalovci prevzeli leta 2006 in jo začeli obnavljati. Dve leti kasneje so zagnali dejavnost zavoda Korenika, ki deluje kot zaposlitveni center. Nekaj let kasneje se je zavodu pridružila poslovna enota invalidskega podjetja Pribinovina, leta 2017 pa se jim je pridružila še enota medgeneracijskega centra za Pomurje pod okriljem društva Mozaik, ki je bistveno okrepila prisotnost socialnega dela v skupnosti. »Lahko rečemo, da gre za uspešno socialno podjetje, tudi z vidika presežka prihodkov nad odhodki. Tega v celoti vlagamo v nadaljnji razvoj dejavnosti. Postopoma smo v zadnjih letih okrepili prisotnost v večjih krajih po Sloveniji, predvsem v specializiranih trgovinah z ekološko pridelano hrano,« pove Miloševič in poudari, da se uspeh socialnih podjetij ne meri zgolj po doseženem dobičku, temveč predvsem po družbenem učinku, ki pa ga je bistveno težje izmeriti. »Vsekakor pa ga lahko opredelimo kot pozitivnega tako glede ustvarjanja novih delovnih mest na podeželskem obmejnem območju kakor tudi zaradi številnih storitev, s katerimi omogočamo višjo kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu.«

Čas za pobiranje zelišč

Zeliščni vrt je srce Korenike in v letošnji sezoni so ga še dodatno razširili. »V skladu z načrti dnevno nabiramo zelišča tako na zeliščnem vrtu kot rastiščih v naravi. Na vrtu je v teh dneh aktualno predvsem nabiranje cvetov ognjiča in ameriškega slamnika, mete, ožepkov in drobnocvetnega vrbovca,« pohvali delo ekipe. »Na travnikih nabiramo materino dušico in rman, z njivskih površin pa spravljamo zeleno ajdo in list konoplje. Vsa zelišča posušimo v sušilnici in jih shranimo za kasnejše pakiranje ali pripravo čajnih mešanic.« Zeliščni vrt je hkrati zanimiv tudi za obiskovalce, tako mlade kot starejše, ki v njem doživijo mir in pristen stik z naravo. »V zadnjih letih smo veliko storili za to, da smo postali tudi izobraževalna kmetija. Navezali smo stike s številnimi šolami, s katerimi izvajamo programe naravoslovnih dnevov, v poletnem času pa na kmetiji gostimo otroške tabore, ki so v vseh terminih zelo dobro obiskani.« Sicer pa so na posestvu svoj dom našle tudi številne domače živali: konji, pritlikave koze, ovce, zajci, race, prašiči, okoli hiše pa se na soncu grejejo tudi številne mačke.