Kot je Aviam povedal za nemško tiskovno agencijo dpa, se bodo izkopavanja nadaljevala še prihodnje leto. Zaenkrat so izkopali samo prostore v južnem delu cerkve, ki jih krasijo dobro ohranjena mozaična tla.

»Menim, da ni skoraj nobenega dvoma, da gre za cerkev, ki jo je opisal sv. Vilibald, saj med Kafarnaumom in Kursijem ni nobene druge cerkve,« je dodal.

Vilibald je bil bavarski škof, ki je leta 725 romal v Sveto deželo ter popisal svoje popotovanje okoli Genezareškega jezera, na katerem je med drugim obiskal Tiberijo, Kafarnaum in Kursi. Potoval je tudi skozi Betsajdo, kjer je videl cerkev, zgrajeno nad hišo, kjer sta živela sv. Peter in sv. Andrej. Oba naj bi se rodila v Betsajdi ter pozneje živela v Kafarnaumu.

Arheologi menijo, da bodo med nadaljnjimi izkopavanji prišli tudi do njune hiše.

Številni strokovnjaki so tudi prepričani, da je Petrova cerkev v Kafarnaumu zgrajena nad hišo sv. Petra.