Samo leta 2015 je za posledicami hepatitisov B in C v svetu umrlo kar 1,34 milijona ljudi, pri čemer bi lahko 95 odstotkov okužb z virusom hepatitisa B preprečili z učinkovitim cepljenjem, prav tolikšen odstotek okuženih tudi z virusom hepatitisa C pa pozdravili z uspešno učinkovitimi zdravili, ki so na voljo. Rak jeter zaradi hepatitisa B je prva rakava bolezen v zgodovini medicine, ki jo lahko preprečimo s cepljenjem – to je na voljo že od leta 1982. Hepatitis C pa je prva kronična virusna bolezen v zgodovini medicine, ki je ozdravljiva.

V Sloveniji smo se resno lotili eliminacije hepatitisov

»V Sloveniji smo se zelo resno in odgovorno lotili strategije eliminacije hepatitisov B in C,« je na nedavnem srečanju ob svetovnem dnevu hepatitisa, ki ga obeležujemo 28. julija, povedala prof. dr. Mojca Matičič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in dodala, da je glede hepatitisa B nacionalna raziskava prvič v Sloveniji pokazala izrazito uspešnost nacionalnega programa cepljenja otrok proti hepatitisu B, ki se izvaja pri rojenih po letu 1992 pred vstopom v devetletko. »Poleg tega po letu 1994 vse nosečnice redno pregledujemo za okužbo z virusom hepatitisa B in v primeru pozitivnega izvida novorojenca takoj cepimo.« Po podatkih se je tako zadnji okužen slovenski otrok rodil leta 1996, po letu 2016 pa nismo imeli nobenega kronično okuženega otroka, rojenega v Sloveniji slovenskim staršem. Po besedah sogovornice pa so v obravnavi štirje otroci, rojeni v tujini na endemičnih območjih. »Žal pa obstaja utemeljena bojazen, da se bo tako izjemno odlično stanje kmalu porušilo, saj se delež cepljenih otrok iz leta v leto znižuje,« je opozorila Matičičeva.

Če bi poznali vse okužene

Glede hepatitisa C bo treba eliminacijo doseči s pomočjo zdravil, saj cepivo ne obstaja. Za razliko od mnogih, tudi nam bližnjih držav imamo v Sloveniji na srečo vse možnosti, da se bolnikom ponudi kar najboljša zdravstvena oskrba z vsemi najnovejšimi zdravili in ustreznim sistemom obravnave bolnikov. »Žal pa ne moremo pomagati tistim, ki so okuženi, a za okužbo še ne vedo in zato ne poiščejo pravočasno pomoči pri ustreznem specialistu. Ker je hepatitis C vrsto let prikrita bolezen, v Sloveniji ocenjujemo, da zaenkrat poznamo malo več kot polovico okuženih, za katere pa je dobro poskrbljeno, saj imamo na voljo vsa nova zdravila in je uspeh zdravljenja med letoma 2015 in 2017 pri nas bil kar 97-odstoten, kar je več kot primerljivo z evropskimi podatki,« je pojasnila sogovornica in izpostavila povsem novo medicinsko terminologijo – mikroeliminacijo hepatitisa C, ki je bila prvič predstavljena strokovni javnosti leta 2017 in ki opredeljuje aktivno iskanje okužbe v skupinah, kjer jo najpogosteje pričakujemo, ter takojšnje zdravljenje okuženih v tej skupini. »Pravzaprav smo v Sloveniji to strategijo začeli izvajati že veliko pred njenim uradnim poimenovanjem in tako odkrite in zdravljene bolnike že tudi uspešno pozdravili. Tako nam je v začetku letošnjega leta prvim v svetu uspelo izkoreniniti hepatitis C v skupini hemofilikov,« je povedala sogovornica in omenila, da podobno nadaljujejo tudi z drugimi skupinami okužbi bolj izpostavljenih bolnikov. »Tako smo izkoreninili okužbo v enotah za hemodializo po Sloveniji, kar tudi predstavlja nekoč dokaj nepredstavljiv dosežek. Enako postopamo tudi pri drugih kroničnih ledvičnih bolnikih ter bolnikih po transplantaciji organov. Sproti gasimo požar in izvajamo mikroeliminacijo pri sookuženih s HIV.«

Največji problem še vedno uporabniki drog

Najtrši oreh so za stroko še vedno intravenozni uporabniki drog. »Že leta 2007 smo na nacionalni ravni ustanovili posebno interdisciplinarno mrežo za zdravljenje hepatitisa C, ki je dokazano učinkovit in služi kot model dobre prakse drugim državam,« je dejala Matičičeva. Skupaj z ekipo v luči novih dognanj ta model še izboljšuje, lotevajo pa se ne le uporabnikov drog v programu zdravljenja odvisnosti, temveč tudi drugih, vključno s tistimi »na cesti«.

K odkrivanju okuženih so zelo aktivno pritegnili tudi družinske zdravnike, ki bodo testirali vsakogar s kakršnim koli dejavnikom tveganja okužbe ali z določenimi neznačilnimi bolezenskimi znaki. V ta namen so izdelali algoritem za testiranje na okužbo z virusom hepatitisa C in posebne vprašalnike z dejavniki tveganja, ki bodo na voljo v čakalnicah in ambulantah osebnih družinskih zdravnikov.