Prostovoljskih organizacij je bilo lani 1660, organizacij s prostovoljskim programom pa 162. V okviru prostovoljskih organizacij je bilo lani opravljenih 9.707.716 ur prostovoljskega dela, v organizacijah s prostovoljskim programom pa 196.082. Vrednost opravljenega dela je znašala 98.356.373 evrov, je ministrstvo za javno upravo zapisalo v poročilu, s katerim se je v četrtek seznanila vlada.

Največ oziroma dve tretjini prostovoljskih ur je bilo opravljenih pri vsebinskem delu, za katerega so potrebna posebna znanja in veščine ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali projekta.

S približno petino opravljenih ur sledi organizacijsko delo, kjer gre za vodenje projektov in programov in za mentorstvo prostovoljcem. Na zadnjem mestu pa je s 16 odstotki drugo delo, ki zajema pomožno delo ali delo za podporo prostovoljskemu programu, za katerega ni potrebno posebno usposabljanje.

Največ povečanja prostovoljstva na področju zdravja

Prostovoljsko delo je opravljalo več žensk kot moških, saj jih je bilo 60,35 odstotka, moških pa 39,65 odstotka. Največ prostovoljk je bilo tako kot leto prej starih nad 60 let. Največ prostovoljcev je bilo starih od 30 do 60 let, medtem ko jih je bilo leto prej največ starih nad 60 let. Delež prostovoljcev in prostovoljk nad 60. letom starosti je lani predstavljal le 15,33 odstotka vseh prostovoljcev in prostovoljk, medtem ko je bil leto prej ta delež 38,77-odstoten.

Največ oziroma dve tretjini prostovoljskih ur so lani opravili na področju socialne dejavnosti. Na področju vzgoje in izobraževanja jih je bilo opravljenih 11,65 odstotka, na področju kulture in umetnosti 5,79 odstotka in na področju rekreacije 5,19. Primerjalno se je obseg prostovoljskega dela najbolj povečal na področju zdravja, kjer je bilo opravljenih 353.704 prostovoljskih ur ali skoraj 100.500 več kot leto prej.