Za boljše razumevanje te problematike moramo navesti primer ustvarjanja koalicije Volovja reber s ciljem nasprotovanja gradnji Vetrnega polja na Notranjskem. Koalicijo so ustanovile predvsem okoljevarstvene organizacije, ki so bile pri svojem nasprotovanju uspešne, kot razlog pa je državna inštitucija uporabila prelet beloglavega jastreba v iskanju hrane za lastno preživetje nad predvidenim vetrnim poljem. S takšnim ravnanjem so nedvomno povzročili nekaj gmotne škode investitorju, elektrodistributer pa je moral za količino, ki bi jo lahko proizvedel na svoji lokaciji, uvažati električno energijo. Do tu je zgodba razumljiva, nikakor pa ni razumljivo dejstvo, da člani navedene koalicije niso pristopili k zmanjšanju porabe električne energije. Pri tem je treba še navesti podatek, da se največ ptičev poškoduje ob visokih steklenih objektih, drugi del jih uničijo naravni predatorji in le 0,2 odstotka jih konča pod krili vetrnic. Podobno se dogaja pri branjenju življenjskega prostora za različne vrste rib v posameznih vodotokih, kljub dejstvu, da je pri takšnih objektih obvezna gradnja ribjih stez in s tem tudi omogočanje normalno preživetje ribje vrste.

In tako prihajamo do zaključka, da posamezne okoljevarstvene organizacije »posiljujejo« večino prebivalcev Slovenije s svojini stališči in razmišljanji. Nesporno je stališče večine Slovencev, da še naprej živijo v udobju, v kakršnem so navajeni. Istočasno pa čakajo na odločitev državne inštitucije, ki se bo odločala po večini in ne po volji posameznikov. Zagotovo pa je javni interes oskrba z električno energijo, proizvedeno s pomočjo obnovljivih energetskih virov. Nasprotnikom pa prepuščamo uveljavljanje njihovega interesa, če prevzamejo v plačilo vse kazni, ki bodo doletele Republiko Slovenijo zaradi neizpolnjevanja dogovorjenih in prevzetih obveznosti.

Božo Dukić

Združenje za energetsko neodvisnost (Zens)