Kot so ob tem pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, so table postavili na vstopnih točkah na območje, kjer ni strogo ločenih površin za kolesarje in pešce, torej tam, kjer si pešci in kolesarji delijo površine.

Nove table so sicer zgolj opozorilo in poziv kolesarjem k (bolj) strpni vožnji na območjih za pešce, ne prepovedujejo pa kolesarjenja in niso podlaga za kak nov kazenski ukrep. So pa na mestnem redarstvu opozorili, da je nevarna vožnja na območju za pešce že opredeljena kot prekršek po zakonu o pravilih cestnega prometa. Prekrškarjev torej pristojni ne bodo kaznovali zaradi novih tabel, temveč zaradi zakonsko že opredeljenih prekrškov.

Kje bodo v prihodnje tovrstne table še postavili, na občini ne vedo, so pa izrazili željo, naj kolesarji na bolj obiskanih lokacijah na območju za pešce sestopijo s kolesa in ga potiskajo ob sebi ali ga parkirajo na stojalih na obrobju območja ter pot nadaljujejo peš. žir