Občina Krško vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Krško. Poleg programov pa financira tudi uporabo športnih objektov v lasti Občine Krško za izvajalce, ki to pravico pridobijo na tem razpisu. Javni razpis za sofinanciranje športa in uporabo športnih objektov v lasti Občine Krško za leto 2019 je bil zaključen v času, ko je spor med NK Krško in takrat še pogodbenim izvajalcem nogometne šole dosegel vrhunec.

Spor je pripeljal do razkola, prekinitve pogodbe, Nogometna šola Posavje pa je šla svojo pot in se kasneje kot društvo preimenovala v ND Posavje Krško. Občina Krško je v tem času v skladu z veljavnim pravilnikom ovrednotila vloge vseh prijavljenih izvajalcev športnih programov. Nogometna šola Posavje takrat ni izpolnjevala pogojev za dodelitev športnih objektov, torej igrišč v uporabo, saj ni imela tekmovalnih ekip, kar pa je eden od pogojev.

Glede na to, da je bil razpis zaključen in da Nogometna šola Posavje ni izpolnjevala pogojev za pridobitev pravice za uporabo igrišča, je občina poiskala nove rešitve za letošnje leto, da bi tudi na novo ustanovljeno ND Posavje Krško lahko izvajalo svoje programe. Torej ND Posavje Krško ima možnost uporabe drugih igrišč, ki so redno vzdrževana in vsekakor primerna za vadbo, kot je denimo ŠRC Dovško na Senovem.

Celotna zgodba izhaja iz finančnih sporov med Nogometnim klubom Krško in takratnim pogodbenim izvajalcem Nogometno šolo, zaradi katerih je Nogometni klub Krško z izvajalcem prekinil pogodbo. Torej je šlo za spor znotraj kluba med NK Krško in pogodbenim izvajalcem oziroma trenutno med NK Krško in ND Posavje Krško, v katerega želijo nekateri potegniti tudi Občino Krško.

Občina Krško zavrača navedbe, da se je v tem primeru postavila na eno stran in da je njen cilj ukinitev ND Posavje. Vsekakor se bo lahko ND Posavje Krško na javnem razpisu za prihodnje leto prijavilo in pridobilo pravice do sofinanciranja ter uporabe športnih igrišč v lasti Občine Krško.

Predvidevamo, da je žal v tej zgodbi pred javnim interesom prevladal predvsem finančni interes posameznikov ND Posavje Krško in je zato pritisk toliko večji. Žal pa akterji poskušajo poleg občine v ta spor potegniti tudi otroke in njihove starše. Menimo, da je rešitev odvisna predvsem od dogovora med NK Krško in ND Posavje Krško.

Občina Krško bo še naprej sledila javnemu interesu in zagotavljanju športno infrastrukturo za vse.

Mag. Miran Stanko župan Občine Krško