Zaradi ohlajanja gospodarstva je kitajska centralna banka (PBOC) preko operacij odprtega trga in z drugimi orodji, kot je zmanjšanje obveznih rezerv bank, povečevala likvidnost v domači ekonomiji. To je povzročilo, da so se kratkoročne tržne obresti v zadnjih mesecih močno znižale. Kakor v Evropi in ZDA je tudi na Kitajskem odgovor na ohlajanje gospodarstva povečanje likvidnosti v domači ekonomiji. Zato nekoliko slabši makroekonomski kazalci na delniški trg ne vplivajo pretirano negativno – svetovni vlagatelji pričakujejo povečanje likvidnosti po svetu. Večje število enot denarja v ekonomiji namreč pomeni povečanje verjetnosti rasti cen sredstev, kot so vrednostni papirji. Kljub slabšemu podatku o kitajski gospodarski rasti z začetka tega tedna je zato borzni indeks iz Šenzena, merjeno v evrih, v tem tednu pridobil 0,9 odstotka.

Večanje likvidnosti na kitajskem trgu krepi optimizem, a hkrati to pomeni, da se je zadolženost na Kitajskem ponovno začela povečevati. Celotni dolg Kitajske glede na bruto domači proizvod bo v bližnji prihodnosti najverjetneje še naraščal, to pa seveda povzroča zaskrbljenost zaradi povečanja finančnih tveganj. Če nova raven likvidnosti na Kitajskem ne bo spodbudila rasti, bodo imeli v državi problem z nepravilno alokacijo sredstev v ekonomiji. To pa bi pomenilo potrebo po reformah v ekonomiji. Vsekakor nedavna umiritev trgovinskih napetosti med Kitajsko in ZDA zvišuje sentiment tudi v realnem sektorju, kar znižuje sistemsko finančno tveganje.

Na ameriških tleh pa smo bili priča ugodnim podatkom o trgu dela. Rast zaposlenosti je bila junija precej močnejša od pričakovanj. Podatki o prodaji na drobno pa kažejo na to, da je bila rast potrošnje v ZDA v drugem letošnjem kvartalu v medletni primerjavi 4-odstotna. To kaže, da je prodaja na drobno v ZDA z investicijskega vidika trenutno zanimiv sektor. A trg kljub spodbudnim podatkom glede potrošnje in trga dela še vedno pričakuje, da bo ameriška centralna banka (FED) konec meseca znižala temeljne obrestne mere. Gospodarska rast se je namreč v drugem četrtletju še upočasnila in tudi za drugo polovico leta lahko pričakujemo nadaljnjo upočasnitev rasti. Vse to ponovno pomeni večjo likvidnost predvsem na kapitalskih trgih. Zaradi tega je ameriški indeks S&P500, navkljub upočasnitvi gospodarske rasti v drugem letošnjem kvartalu, v juliju zrasel za 2,86 odstotka.