Ugotovili so, da večina zaposlenih v SF podpira dosedanje delo in vizijo Mahnetove, zato so pozvali ministra za kulturo, naj »odstopi od namere po njeni razrešitvi« in s tem omogoči »nadaljevanje pozitivnih trendov in odnosov«, ki so se vzpostavili po nastopu njenega mandata. kul