Govorniki so se dostojno poklonili spominu na dogodke v osamosvojitveni vojni, v kateri pa niso sodelovali le pripadniki teritorialne obrambe in milice, temveč tudi državljani in državljanke Slovenije, vsakdo glede na svoje zmožnosti in glede na mesto in vlogo v takratnem obrambnem in varnostnem sistemu, tudi veliko pred letom 1991.

Nekateri govorci so omenjali tudi uspešno izpeljano akcijo Sever v letu 1989, ko smo s preprečitvijo tako imenovanega »mitinga resnice« Beogradu in srbskim nacionalistom zelo jasno povedali in pokazali, da bomo sami skrbeli za varnost v Sloveniji. Letos bodo policijski vojni veterani praznovali 30. obletnico akcije Sever. Če ne bi preprečili mitinga, ne bi bila sprejeta nova volilna zakonodaja in v letu 1990 ne bi bile izvedene prve neodvisne volitve. Pod vprašajem bi bile tudi preostale načrtovane politične, diplomatske, monetarne, obrambno-varnostne ter druge aktivnosti – vključno z osamosvojitveno vojno – ki so bile izvedene do 25. oktobra 1991, ko je ozemlje Republike Slovenije zapustil zadnji vojak takrat nam že tuje oborožene sile.

Vojni veterani ´91 zelo dobro poznamo dogodke, ki so se odvijali v celotnem procesu osamosvajanja, tako na vojaško-varnostnem kot na politično-diplomatskem področju, in nismo pričakovali opisovanja, kdo je bolj ali manj zaslužen za našo samostojnost, sploh pa ne priznavanja nekakšnih zaslug. Tudi v tem zapisu poudarjava zasluge vseh, ki so v tem procesu briljantno, in ne samo odlično, opravili svojo nalogo. Pustimo ob strani mednarodne in politične okoliščine v takratni skupni državi, čeprav so te vedno pomembne, in tisti, ki vodijo zgodovinske procese, jih morajo poznati in s pridom izkoristiti. In slovenska politika jih je takrat, ne glede na ideološka in strankarska razhajanja, poznala!

Nerazumno in nedostojno pa je, da danes slovenska politika pozablja, da je imela v letih 1990 in 1991 v svojih rokah pomemben, če ne celo najpomembnejši pogajalski adut: usposobljen obrambno varnostni sistem, ki ga je imela v celoti na svoji strani. Če tega elementa ne bi imela, se osamosvojitev Slovenije ne bi uresničila. To, da sta oba slavnostna govornika pred celotnim slovenskim narodom in prisotnimi predstavniki diplomatskega zbora zatajila tiste, ki so se z orožjem v roki borili za svojo državo, ni državniška drža, pač pa zatajevanje svoje lastne vojaške zgodovine.

Zato bomo vojni veterani '91 ob vseh priložnostih opozarjali ne samo politiko in politike, pač pa celotno slovensko javnost na nerazumen molk o vojnih veteranih in njihovem prispevku k naši samostojnosti. Vse to se dogaja ob istočasnem krčenju veteranskih pravic, čeprav so te že zdaj bolj v posmeh kot pa iskren izraz hvaležnosti države svojim braniteljem. V sodobnih družbah, na katere se sklicujemo, politika ravna drugače in ne pozablja na vlogo vojnih veteranov, ko gre za ohranjanje in uveljavljanje njihovih pravic.

Takšen odnos politikov do veteranov, ki so z orožjem v roki podprli odločitev slovenskega naroda, da želi živeti v samostojni državi, je nedostojen!

Dr. TOMAŽ ČAS, predsednik ZPVDS Gen. maj. LADISLAV LIPIČ, predsednik ZVVS