Minister za kulturo Zoran Poznič bi rad odstavil direktorico Slovenske filharmonije (SF) Marjetico Mahne, in sicer zaradi negativnega poslovanja ustanove v letu 2018, ker pa je stanje v hiši po dolgih letih spet ustvarjalno in ker število abonentov narašča, te namere zaposleni ne morejo razumeti. Te dni je bila priložnost, da prek rednega letnega ocenjevanja vodstvenega kadra zavoda, ki ga izvedejo ob koncu sezone, preverijo podporo direktorici – in ta se je izkazala za večinsko. Predsednica predstavništva zaposlenih v SF Barbara Kresnik nam je včeraj povedala, da je glasovalo 112 zaposlenih od 154 (72,7 odstotka) in da jih je 88 izrazilo podporo Mahnetovi (78,6 odstotka), 24 zaposlenih (oziroma 21,4 odstotka) pa ne.

S člani sveta iz oči v oči

Čemu te nenadne, očitno politične odločitve, je zanimalo zaposlene, ko so v četrtek po dopoldanski vaji medse povabili člane sveta SF (to se je menda zgodilo prvič v zgodovini ustanove) in jih prosili za pojasnila. Med drugim jih je zanimalo, zakaj je minister tako burno reagiral na 39.000 evrov primanjkljaja v poslovnem letu 2018, da se je odločil direktorico odstaviti (gre za 0,6 odstotka letnega proračuna ustanove), in zakaj se ji očita tudi tekoči primanjkljaj v višini 43.000 evrov (v prvih treh mesecih), ko sploh še ni konec obračunskega obdobja. Želeli so tudi vedeti, ali člani sveta sploh delujejo v dobrobit ustanove, saj so se nekateri člani sveta brez vednosti drugih članov in vodstva SF sestajali z ministrom.

Predsednik sveta Boris Rener je dejal, da so namere članov sveta povsem v dobro Filharmonije, da pa se je treba glede ministrove odločitve obrniti na ministra samega, medtem ko lahko on kot predsednik sveta govori le o podatkih, o katerih je razpravljal svet in katerega sklepi so tudi javno dostopni. Rener je opozoril, da je svet na sejah večkrat spregovoril o primanjkljaju v ustanovi in nanj opozarjal direktorico (svet je potrdil finančni načrt za letošnje leto). Primanjkljaj v letu 2018 je po njegovih besedah znašal slabih 90.000 evrov, a so potem v SF iz naslova presežkov iz leta 2016, ki so znašali nekaj čez 100.000 evrov in jih je ostalo še 50.000 evrov, to vsoto odšteli od primanjkljaja tekočega poslovanja, kar »na papirju« pomeni, da je filharmonija poslovala z nekaj manj kot 40.000 evri izgube. Opozoril je tudi na tekoči primanjkljaj, vse to pa bo treba sanirati, je dodal. »S temi podatki je bil seznanjen tudi minister, zaradi česar je bil sprejet sklep o pripravi sanacijskega načrta za lansko leto, ker očitno gre za poglabljanje izgube,« je še povedal Rener.

Govorili bi z ministrom

Srečanja se je udeležila tudi direktorica Mahnetova, ki je še enkrat pojasnila nastali primanjkljaj, kar je storila že dan prej pred orkestrom, predsednika sveta pa med drugim opozorila, da ni bilo govora o sanacijskem načrtu, ampak so se z ministrstvom dogovorili o pripravi finančnega načrta, ki v sebi že vsebuje sanacijski načrt, s katerim naj bi izgubo pokrili do konca leta; vendar pa je ta še vedno v fazi usklajevanja pri ustanovitelju, torej ministrstvu. Še enkrat je poudarila, da poslovanje ustanove ne more biti razlog za njeno razrešitev, in da očitno gre za kadrovske apetite drugih po njenem sedanjem delovnem mestu.

Zaposleni so člane sveta na koncu zaprosili za mnenje, kako pri ministru izraziti njihovo podporo direktorici, predvsem pa bi se radi z njim srečali še enkrat, saj jih je v sredo z nenapovedanim obiskom v SF pravzaprav presenetil (pričakovali so ga šele v ponedeljek na vaji v Cankarjevem domu), zato mu dejansko niso uspeli zastaviti vprašanj, ki so jih hoteli in jih begajo.