Termit mora »zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja« prenehati z obratovanjem naprave za predelavo odpadkov, ki se nahaja na območju peskokopa Drtija, je odločil okoljski inšpektor inšpektorata za okolje in prostor. Odločitev velja do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja.

Organ mora po ustni odločbi stranki izdati pisno odločbo v osmih dneh. Zoper to odločbo ima stranka pravico pritožbe v roku 15 dni od vročitve pisne odločbe, so dodali na okoljskem ministrstvu.

Če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja, lahko ministrstvo na predlog pristojnega inšpektorja to dovoljenje tudi odvzame. Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja Termitu je zahteva Občine Moravče in moravške ljudske iniciative.

V skladu z odločbo inšpektorja mora Termit v roku osmih dni po prejemu zapisnika tudi obvestiti ministrstvo o nastali okoljski škodi.

V okviru poizvedovanj pristojnih organov glede zaznave sumov kaznivega dejanja bo v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru v primeru izpolnjenih pogojev tudi naznanjeno kaznivo dejanje oz. podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, so še poudarili na okoljskem ministrstvu.

V Termitu so za STA pojasnili, da odločbo inšpektorja spoštujejo in od njenega izreka ne sprejemajo novih odpadkov. Sicer ustno odločbo inšpektorja še preučujejo, je zapisala svetovalka uprave Termita Alenka Pavlin. »Po preučitvi vseh nastalih okoliščin bo podjetje sprejelo odločitve o nadaljnjih aktivnostih,« je dodala.

Tako kot odločbo okoljskega inšpektorja v podjetju še vedno preučujejo tudi končno poročilo, ki povzema rezultate opravljene analize. »Zato v tej fazi še ne moremo podati konkretnejšega odziva družbe Termit na končno poročilo raziskave. Družba Termit se bo do končnega poročila opredelila po pozivu Agencije RS za okolje,« je zapisala Pavlinova.

Sicer podjetje Termit kljub prepovedi obratovanja naprave za predelavo odpadkov deluje naprej in delavci normalno prihajajo na delo. "Termit ni podjetje za predelavo odpadkov. Je rudarsko podjetje, pridobivamo kremenove peske, jih predelujemo in prodajamo predvsem livarski in gradbeni industriji. Poleg kremenovih peskov izdelujemo še livarska pomožna sredstva in livarska jedra. Odpadke predelujemo zato, da iz njih izdelamo sanacijski material, ki ga nujno potrebujemo za sanacijo svojih odkopov. S predelavo odpadkov pomagamo svojim največjim kupcem, to je livarski industriji," je pojasnila.

Glede groženj z morebitnimi kazenskimi ovadbami pa je še poudarila, da je Termit vedno in bo tudi v bodoče spoštoval vse zahteve zakonodaje. "Kazenskih postopkov se ne bojimo," je bila jasna Pavlinova.

Analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini je pokazala nastanek okoljske škode, je v četrtek povedal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Analiza, ki je bila po naročilu ministrstva za okolje opravljena aprila, je pokazala onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod.

Zajc je v četrtek napovedal, da bo Termit območje moral sanirati. Ni pa še bilo mogoče reči, ali je zaradi onesnaženja ogroženo zdravje prebivalcev Moravške doline.

Moravški župan Milan Balažic je zahteval temeljito sanacijo in odvzem okoljevarstvenega dovoljenja Termitu. Ta je namreč po oceni občine deloval »izjemno neodgovorno in škodljivo«.