Po pričakovanjih so poslanci Levice in koalicijskih strank danes uzakonili omejitev provizij za nepremičninsko posredovanje v najemnih poslih. Z uveljavitvijo novele zakona o nepremičninskem posredovanju, predvidoma v naslednjem mesecu, bo smel nepremičninski agent za svoje posredovanje pri oddaji nepremičnine v najem zaračunati le še največ 4 odstotke vrednosti posla, vendar ne več kot enomesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. Tudi višina dodatnih stroškov, ki si jih lahko zaračuna posrednik, bo po novem omejena na 150 evrov, delitev stroškov posredovanja med najemodajalca in najemnika pa bo prepovedana.

Argumenti za in proti

Levica je na osnovi sporazuma s koalicijo pripravila ter z ministrstvom za okolje in prostor uskladila spremembe, ki bodo po njeni oceni pomagale prebivalcem, zlasti mladim, ki si ne morejo privoščiti lastnega stanovanja in nimajo dostopa do stanovanjskih kreditov, hkrati pa jih vse večja ekonomska negotovost in pomanjkanje javnih najemnih stanovanj silita, da najemajo draga zasebna stanovanja. Poleg tega naj bi sprejete rešitve preprečile sporne prakse, na katere sta opozarjala tako Zveza potrošnikov Slovenije kot tržni inšpektorat. »Zaznanih je bilo namreč več primerov, ko so si nepremičninski posredniki za posle, v katerih na koncu niti niso posredovali, zaračunali stroške, ki so bili enako visoki ali še višji, kot bi bila provizija pri posredovanju,« so pojasnili v Levici.

Nepremičninski posredniki so se spremembam odločno uprli, češ da za visoke cene nepremičnin niso krivi oni, temveč zavožena državna stanovanjska politika. Posredovanje v prometu z nepremičninami je popolnoma neobvezna storitev na trgu, ki jo izrabi manj kot polovica lastnikov nepremičnin, zato po opozorilih direktorja zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjana Udoviča ne more bistveno vplivati na dostopnost stanovanj. Nepremičninsko posredovanje je poleg tega zelo konkurenčna dejavnost, v kateri je registriranih prek 500 nepremičninskih družb in več kot 2100 posrednikov z licenco, kar pomeni, da »bi za previsoke cene poskrbel trg sam«.

Uveljavitev potrjenih omejitev bo tako po prepričanju nepremičninskih združenj prinesla predvsem »še bolj divji in še bolj neurejen« najemni trg, saj nepremičninski posredniki poslov, za katere ne bodo mogli zaračunati ustrezne cene, ne bodo prevzemali. Ker so prav posredniki običajno tisti, ki zagotovijo določeno pravno varnost najemodajalca in najemnika ter poskrbijo za plačilo davka od sklenjenega posla, bo s tem še več poslov speljanih na črno.

Politično kupčkanje

Tem argumentom je danes prisluhnila desna opozicija in poslanec koalicijske SAB Marko Bandelli, a za zavrnitev predlagane zakonske novele niso zbrali dovolj glasov. Preostali poslanci (Levice in koalicijskih strank) so jih preglasovali z 48 glasovi proti 31. Rezultat je bil pričakovan, saj bo po vsej verjetnosti pomembno vplival na razplet današnje seje sveta Levice, ki odloča, ali je sodelovanje s Šarčevo vlado glede na počasno uresničevanje prioritetnih projektov Levice sploh še smiselno.

To pa ne pomeni, da je usoda izglasovane novele zapečatena. Nepremičninski posredniki napovedujejo ustavno presojo, če uveljavitve novega zakona ne bo zaustavil državni svet z odložilnim vetom. Pritožili se bodo tudi na evropsko komisijo, saj so prepričani, da država z omejevanjem cen brez utemeljenih razlogov krši evropsko direktivo o storitvah na notranjem trgu.