O rezultatih neodvisne strokovne analize tal in vode na območju nekdanjega odkopa Drtija v Moravčah so na okoljskem ministrstvu, kjer so analizo zaupali mariborskemu nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano s podizvajalcem IRGO Consultingom, danes seznanili podjetje Termit, občino Moravče in obe pristojni inšpekciji. Rezultati namreč kažejo, da bo treba Moravško dolino sanirati, še prej pa bo treba ugotoviti, kakšen je obseg onesnaženosti in kaj je z vodo,« je bil danes jasen okoljski minister Simon Zajc.

Prepričan je, da bo Arso nemudoma izdal odločbo za pripravo sanacije območja, s takojšnjim pregledom vodnih virov pa se želijo prepričati in pomiriti prebivalstvo, da ni onesnažena tudi ta; ne nazadnje ne gre za vodovarstveno območje. Minister Zajc je pritrdil, da obstaja možnost, da bi Termitu odvzeli okoljevarstveno dovoljenje, vendar bi bilo to mogoče le na podlagi odločbe, ki jo bo na podlagi analiz in ogleda na terenu jutri ali v soboto izdala inšpekcija.

Zakaj vsi dosedanji inšpekcijski nadzori niso pokazali nepravilnosti in kontaminiranosti območja, je tudi zanj uganka, zaradi katere je že odredil izredni nadzor tako nad inšpekcijo kot izdajanjem okoljevarstvenih dovoljenj. »Ko smo izbirali mesta vzorčenj, so bili ob predstavnikih Arsa, okoljskega ministrstva, občine in civilne iniciative prisotni tudi predstavniki Termita,« je še povedal in dodal, da so tudi tako želeli preprečiti kakršnekoli dvome o pravilnosti odvzema vzorcev.

Strahovi in sumi potrjeni

»Rezultati analiz v vsem potrjujejo naše strahove in sume. Zgroženi smo, da so v Moravški dolini kritično presežene ravni različnih izredno strupenih snovi, ki so nevarne za zdravje. Analiza kaže, da so presežene vrednosti težkih kovin, bakra, cinka, kadmija, kroma, kobalta, molibdena, svinca, fluoridov in še marsičesa, kar so v Termitu leta in leta zakopavali na območje naše doline in zatrjevali, da na saniranem območju raste le zelena trava in žvrgolijo ptički, čeprav so dolino spremenili v dolino smrti, kjer se širijo le bolezni,« je ogorčen župan občine Moravče Milan Balažic. A je hkrati zadovoljen, da so na okoljskem ministrstvu obrnili ploščo in stopili na stran okolja in občanov. Želi, da bi Termitu takoj odvzeli okoljevarstveno dovoljenje in na odgovornost poklicali vodstvo podjetja, ki se je leta in leta sprenevedalo, lagalo in arogantno zavračalo tudi poskuse lokalne skupnosti po dialogu. Zadovoljen je tudi zaradi dveh sodnih postopkov, ki so jih v Termitu sprožili zoper župana in občino »in se bodo morali zdaj tudi pred sodiščem zagovarjati za svoje dolgoletne nečedne posle, ki so uničevali Moravško dolino«, je dejal.

Pet onesnaženih lokacij

V sklopu neodvisne analize, ki je stala 66.552 evrov, so izvedli tri vrtine do matične podlage in štiri izkope do globine treh metrov. V času izvedbe terenskih raziskav so odvzeli tudi vzorce petih površinskih in dveh podzemnih voda na širšem območju nekdanjega odkopa Drtija. Rezultati analiz sanacijskega materiala so med drugim pokazali, da so na petih od sedmih lokacij v posameznih vzorcih znatno presežene kritične vrednosti, zlasti za arzen, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec ali fluoride. Kritična vrednost za cink je bila v določeni globini presežena na vseh petih lokacijah. Vse skupaj tako pomeni, da onesnažena tla na petih lokacijah niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali, ter za zadrževanje ali filtriranje vode.

Analizo je naročil še bivši minister za okolje in prostor Jure Leben, ki je takrat napovedal, da bo stroške, v kolikor se bodo obtožbe župana Milana Balažica izkazale za neutemeljene, naložil občini Moravče. »Vzorčenje izvajajo za to pooblaščeni in usposobljeni neodvisni strokovnjaki, zato njihovemu delu zaupamo,« je ob vzorčenju dejala Alenka Pavlin iz Termita, ki zdaj pojasnjuje, da so bile analize opravljene na porušenih vzorcih in ne na neporušenih vzorcih, ki odražajo dejansko stanje na terenu. Zato so ugovarjali že ob njihovem odvzemu. Rezultate analize bodo temeljito preučili v naslednjih dneh.