Tako kot so v času raziskovanja botanika Alexandra von Humboldta tudi na Slovenskem delujoči botaniki sodelovali z njim, so tudi v botaničnem vrtu univerze v Ljubljani v preteklem letu še kako uspešno sodelovali s tujino. Kot je povedala raziskovalka Blanka Ravnjak, so v tem času uspeli pridobiti certifikat Conservation practitioner, ki je potrdilo za njihovo strokovno delo na področju varovanja rastlinskih vrst. »Naši uspehi na tem področju so že obrodili sadove in rezultati že odmevajo med sodelavci v tujini. Tako smo uspešno sklenili sodelovanje z londonskim kraljevim vrtom Kew pri reintrodukciji ogrožene orhideje. Hkrati smo lani v avgustu dobili obisk in vzpostavili odlično sodelovanje z edinburškim kraljevim botaničnim vrtom na področju semenskih bank,« je izpostavila in omenila tudi uspešno štirinajstdnevno nabiranje semen slovenskih avtohtonih vrst tako za njihovo, dopolnili pa so tudi domačo semensko banko. Tudi zato so jih povabili v mednarodno mrežo Ensconet, ki vzpostavlja semenske banke avtohtonih rastlin. »Z njimi si izmenjujemo podatke, izkušnje in znanje na tem področju. Gre za izredno pomembno sodelovanje, saj se velika pozornost namenja prav ogroženim rastlinam, ki so že na rdečem seznamu izumrtja.«

Tudi sicer je sodelovanje botaničnega vrta v mednarodnih vodah izredno pestro, tujina pa vse pogosteje prepozna strokovnost omenjene institucije. »Vsako leto imamo do štiri izmenjave tujih študentov. Pred kratkim smo končali poletno šolo za tajvanske študente. Največ praktičnega znanja željnih študentov pride iz Francije,« pove direktor Jože Bavcon in izpostavi pomembnost dela na terenu: »Tako naši kot tuji študentje se učijo prek interneta, znanje je prazno in v praksi ponavadi ne deluje. Vse te študente popeljemo tudi po Ljubljani.«

Obletnico rojstva botanika Alexandra von Humboldta bodo obeležili tudi v botaničnem vrtu. Vse do septembra bodo nameščene table o cenjenem, a žal prepogosto prezrtem znanstveniku svetovnega formata Alexandru von Humboldtu, ki je aktivno deloval prav v času nastanka vrta in spremenil pogled na naravo.