Inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so med 24. aprilom in 30. junijem vzeli na muho prodajalce sadja in zelenjave. Največ goljufij so zaznali pri prodaji na obcestnih stojnicah, ki se je v zadnjih letih izjemno razbohotila, zlasti v osrednji, južni in zahodni Sloveniji (največ ob cestah, ki vodijo proti morju), medtem ko je na severovzhodu države skoraj ni. Še sreča, da je bilo v začetku maja zaradi slabega vremena stojnične prodaje sadja in zelenjave malo, sicer bi bili rezultati inšpekcijskega nadzora najverjetneje še bolj porazni.

»Zelena mafija« izkorišča slo po »domačem«

Slovenci smo za doma pridelano sadje in zelenjavo pripravljeni plačati več, kar že vrsto let s pridom izkoriščajo preprodajalci, ki se jih je oprijel vzdevek zelena mafija. Potrošnike namreč namerno zavajajo s poreklom sadja; kupce vabijo z napisi domače, slovensko, v resnici pa gre v veliko primerih za ceneno sadje iz uvoza. Inšpektorji uprave za varno hrano ugotavljajo, da je največ nepoštene prakse glede porekla na stojnicah ob cestah.

Do konca letošnjega junija so inšpektorji opravili 219 pregledov, od tega 180 na stojnicah, v veliki meri ob cestah in pred trgovskimi centri, v 39 primerih pa tudi na kmetijah, ki so bile navedene kot izvor sadja in zelenjave. Glavnina pregledov je zajela češnje (41), marelice (26) in šparglje (25), največ neskladnosti (več kot petino) pa so inšpektorji ugotovili pri splošni označenosti sadja in zelenjave, slabo petino pri navajanju porekla (prodajalci so kupce s slovenskim poreklom največkrat zavajali pri češnjah in jagodah) in dobro desetino pri neustreznem zagotavljanju sledljivosti (največ neskladnih primerov je bilo pri jagodah). Je pa bilo vse pregledano sadje primerne kakovosti.

Novo ime – stari grehi

Inšpektorji so goljufom med drugim zasegli 307 kilogramov češenj, ker je bilo na njih lažno navedeno slovensko poreklo ali pa prodajalci zanje niso mogli dokazati, od kod sploh izvirajo. Inšpektorji so za ugotovljene kršitve uvedli 56 prekrškovnih postopkov. Zaradi ponavljajočih se prekrškov so sodiščem predlagali tudi osem obdolžilnih predlogov za zaseg predmetov, s katerimi je bil storjen prekršek. Tako so z odobritvijo sodišča goljufom med drugim odvzeli sedem stojnic. Na podlagi obdolžilnega predloga inšpektorjev lahko namreč sodišče odredi odvzem predmetov še pred izdajo sodbe o prekršku.

Inšpektorji so prvo stojnico zasegli lani, vendar ta ukrep, kot kaže, ni bil vzgojen, saj isti ponudnik sadja kupce še naprej zavaja, vendar pod drugim imenom. Lani je brez stojnice, tehtnice in sadja ostalo podjetje Klery, d. o. o., s sedežem v Ljubljani, saj se ni zmenilo za opozorila inšpektorjev, da goljufajo kupce. To podjetje ni imelo ustrezne dokumentacije o izvoru sadja, poleg tega sadje na njegovi stojnici v Ankaranu ni bilo označeno in posledično ni bila zagotovljena sledljivost, kar lahko pomeni grožnjo zdravju ljudi. Tudi označevanje in oglaševanje sadja sta bila po ugotovitvah inšpekcije zavajajoča, saj je bila v bližini Kleryjeve stojnice tabla z napisom »domače češnje«, v resnici pa so bile italijanskega izvora. Zaradi naštetega so inšpektorji zoper to podjetje na koprsko okrajno sodišče vložili obdolžilni predlog. To mu je za storjene prekrške izreklo 1500 evrov denarne kazni in opomin, a ne eno ne drugo ni zaleglo. Podjetje Klery sadja in zelenjave letos sicer ne prodaja, nam je pa uprava za varno hrano potrdila, da so iste fizične osebe ustanovile novo podjetje, ki (v posmeh kupcem, inšpektorjem in sodiščem) nadaljuje nepošteno prakso prodaje sadja in zelenjave.