V uničenem šotoru je pogorel kombi, gorelo je tudi osem strojev za barvanje cest, razredčila in barva, ki so jo gasilci odnesli iz šotora. »Nekaj strojev smo rešili, barvo pa smo nesli ven in jo dodatno zaščitili, da ne bi prišlo do novega požara,« je povedal vodja intervencije Primož Jagrič iz PGD Mengeš. V požaru ni bilo ogrožen noben človek, saj ponoči tam ni bilo ljudi. Pri gašenju je sodelovalo 38 gasilcev iz PGD Mengeš, PGD Topole, PGD Loka pri Mengšu in PGD Moste pri Komendi. »Intervencija je bila delno zahtevna. Ne tako kot nedavna, ko so goreli odpadki v Suhadolah, a po drugo strani tudi ni šlo za manjši požar. Omejili smo ga hitro, a je intervencija vseeno trajala dve uri, ogenj pa je bil pogašen v približno pol ure,« je pojasnil Jagrič. S policije so sporočili, da požar ni bil posledica kaznivega dejanja, temveč naj bi bil vzrok tehnična okvara na tovornem vozilu, ki je bilo parkirano v šotoru.