Potem ko je ministrstvo za okolje in prostor v minulem mesecu po vsaj desetletju težav s kupi neodpeljane embalaže končno predstavilo novo zakonodajno rešitev, ki naj bi rešila embalažne težave, so se zdaj na okope zaradi novih rešitev postavili obrtniki.

Okoljsko ministrstvo predlaga, da bi za embalažo po novem skrbele neprofitne družbe, ki ne bi smele opravljati nobene druge dejavnosti, ves morebitni dobiček pa bi morale usmerjati v lastno dejavnost. Družba bi pod svojim okriljem združevala proizvajalce s skupno najmanj 25-odstotnim deležem na slovenskem trgu. Zdaj je pooblaščenih družb za ravnanje z odpadno embalažo šest. To so Surovina, Slopak, Dinos, Interseroh, Recikel in Embakom. Hkrati so na ministrstvu še predvideli, da bi zavezanci o embalaži, dani na trg, morali namesto enkrat poročati štirikrat letno v elektronski obliki.

Doslej embalažnine ni plačeval nihče, ki je dal na trg manj kot 15 ton odpadne embalaže na leto. Ta prag je ministrstvo prav tako drastično znižalo, embalažnino bodo morali plačevati vsi, ki dajejo embalažo na trg, o količinah pa tudi vestno in natančno poročati.

»V luči zmanjšanja administrativnih bremen Obrtna zbornica Slovenije (OZS) temu odločno nasprotuje, zato predlaga poročanje zgolj enkrat letno,« je dejal predsednik OZS Branko Meh. Hkrati predlaga še, da bi bili mali zavezanci, torej tisti, ki dajo na trg manj kot 500 kilogramov embalaže oziroma servisne embalaže letno, iz uredbe izvzeti. Njim naj torej ne bi bilo treba poročati o tem, koliko embalaže so sploh dali na trg. A s tem bi se lahko pojavila nevarnost, da bi trg, tako kot doslej, preplavila neprijavljena oziroma neevidentirana embalaža, za katero nihče ne bi želel plačati embalažnine, nazadnje pa tudi ne poskrbeti za njeno uničenje oziroma recikliranje. Trenutno tudi zaradi nedoslednega poročanja ni znano niti to, koliko embalaže je pravzaprav na trgu. Kljub temu na obrtni zbornici hkrati predlagajo nižje globe od predvidenih v novem zakonu za tiste, ki o embalaži, dani na trg, ne bi poročali.

Večina obrtnikov in podjetnikov se je morala sicer že v minulem letu vpisati v evidenco agencije za okolje, voditi mora tudi evidence o količinah in vrsti embalaže ter poročati (vsaj) vsako leto za preteklo leto. Javna obravnava osnutka uredbe o odpadni embalaži se je sicer iztekla danes.