Potem ko so se letos v Ljubljani povišale cena enkratne vozovnice za mestne avtobuse, cena parkirnine v središču mesta ter položnice za grobnino, vodarino, ravnanje z odpadki in ogrevanje, je ljubljanski mestni svet danes potrdil še podražitev vrtcev. Glasovanje ni bilo soglasno, saj je proti povišanju cen glasovalo 14 svetnikov. »Za podražitev glede na javnofinančni položaj občine ni nobenega razloga,« menijo v svetniškem klubu SDS.

Starši vrtčevskih otrok bodo ne glede na svoj dohodkovni razred od 1. septembra plačevali okoli 14 odstotkov več kot doslej. Starši, ki za otroka iz prvega starostnega razreda zdaj plačujejo 145,99 evra in spadajo v peti dohodkovni razred (po podatkih občine je v ta razred uvrščenih največ staršev otrok), bodo po podražitvi plačevali dobrih 20 evrov več.

Urška Honzak je v imenu svetniškega kluba Levica opozorila: »Mladim družinam in tistim z nižjimi dohodki bo Mestna občina Ljubljana, če bo predlagani ukrep sprejet, povzročila še dodatne socialne stiske.« Meni, da bi občina lahko prevzela večje stroškovno breme na račun tega, da bi bile položnice za starše nižje. Mojco Sojer (NSi) pa je zanimalo, koliko je k povišanju cen vrtcev prispevalo dejstvo, da so se letos povišale nekatere javne storitve, kot so ogrevanje, vodarina in odvoz smeti.

Vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je pojasnila, da je povišanje cen potrebno zaradi povišanja stroška plač zaposlenih v vrtcih, višjih materialnih stroškov in stroškov živil. Poudarila je, da Ljubljana cen vrtcev ni spreminjala od leta 2008, le leta 2012 naj bi napravili manjšo uskladitev cen materialnih stroškov. Na občini poudarjajo, da tudi s takšnimi cenami ljubljanski vrtci ne bodo med najdražjimi v državi. »Nas ne zanimajo primerjave z drugimi mesti, nas zanima Ljubljana,« je na to odvrnila Sojerjeva, ki je parafrazirala županove besede, ko mu svetniki ponujajo primerjave s tujimi mesti.

Manjše notranje igralne površine

»Najlažje se je postaviti v opozicijo in se pritoževati. Čeprav sem v opoziciji, bom podprla predlog mestne uprave,« je pojasnila Maša Kociper (Stranka Alenke Bratušek), ki meni, da je vredno vlagati v predšolsko vzgojo, če želimo, da je kakovostna. Nadi Verbič (Lista Zorana Jankovića) se je predlagano povišanje cen zdelo nujno podpreti, če želimo otrokom v Ljubljani vzgojo in izobraževanje ponuditi na tako visoki ravni kot doslej. »Imamo standard in želimo otrokom ponuditi najboljše,« je dejala Verbičeva. »Če vsi želimo najboljše našim otrokom, potem ne bomo podprli naslednjega predloga,« se je na Verbičevo navezala Honzakova, ki je pričakovala, da mestni svetniki torej ne bodo podprli sklepa o manjši notranji igralni površini v ljubljanskih vrtcih za naslednji dve šolski leti.

Pravilnik o normativih za prostor in opremo vrtca določa, da mora vrtec na otroka zagotoviti praviloma štiri, vendar ne manj kot tri kvadratne metre notranjih igralnih površin. Ker želijo na občini omogočiti vpis čim večjemu številu otrok, v določenih vrtcih tega normativa ne morejo izpolniti, zato mora najprej mestni svet, nato pa še ministrstvo za šolstvo dati soglasje za manjše površine od predvidenega normativa. Na oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje so zagotovili, da bodo letos in prihodnje leto v nekaterih vrtcih začeli graditi večnamenske prostore, s čimer bodo »zagotovili večjo notranjo igralno površino in višjo kakovost bivanja otrok«.