»V kraju še vedno nimamo pločnika, cesta pa je tako ozka, da se dve tovorni vozili sploh ne moreta srečati. Zaradi tega so prebivalci, ki hodijo peš, vedno bolj ogroženi, pogosto pa se zgodi, da se promet zagozdi pred mostom tako z ene kot druge strani, kar prometno situacijo še poslabšuje,« opozarja predsednik krajevne skupnosti Zidani Most Franc Babič.

Na problematiko vse gostejšega tovornega prometa skozi njihov kraj so krajani opozorili tudi na enem od zadnjih zborov krajanov. Kot je dejal eden od njih, so vozniki zelo spretni in četudi jih policijska patrulja ustavi, se znajdejo po svoje. »V vozilu imajo pošiljko, naslovljeno na katero od podjetij v Sevnici ali Krškem, tako da jih policisti ne morejo oglobiti,« nam je trike razkril eden od krajanov, ki se ne želi javno izpostavljati. Težav se dobro zaveda tudi radeški poslanec v državnem zboru Matjaž Han, ki je zato v zvezi s problematiko velike invazivnosti tovornega prometa na ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek naslovil poslansko pobudo. V njej pa izpostavil težave s pretočnostjo prometa v Zidanem Mostu, ki so posledica zožitve državne ceste na nekaterih »kritičnih delih«, njene dotrajanosti in dejstva, da del državne ceste poteka po ozkem kamnitem mostu, na katerem je promet urejen izmenično enosmerno, kar pot na tej razdalji še podaljša in predstavlja nepotreben zamašek. »Zidani Most je pomembno stičišče prometnih in železniških poti, in to ne samo v državnem, temveč tudi mednarodnem smislu,« opozarja Han.

Višinske ovire bi lahko bile rešitev

Težave so lahko še večje, če se najdejo takšni, ki se izogibajo predpisom, ki regulirajo in omejujejo promet na določenih odsekih iz takšnih ali drugačnih razlogov. In v tem primeru je razlog za omejitev s prometnim znakom v Celju, ki prepoveduje vožnjo vozilom nad 7,5 tone, ta, da se olajša življenje prebivalcem, ki živijo ob tej prometni cesti. V praksi odredbo o prepovedi prometa številni kršijo, saj prebivalci dnevno naštejejo tudi 90 in več tovornih vozil. Zato Han ministrici za infrastrukturo tudi predlaga, da v okviru načrtovanih obnovitvenih del, ki se bodo predvidoma začela septembra med Radečami in Zidanim Mostom, dopolnijo načrt tako, da bi tovornim vozilom, težjim od 7,5 tone, vožnjo preprečevale višinske ovire. »To je ne samo nujno zavoljo varnosti in omejevanja vseh posledic povečanega tovornega prometa v naseljih, je tudi potrebno zaradi urejanja in udejanjanja celostne prometne infrastrukture v Sloveniji ter regiji,« pravi Han.

Letos oglobili le devet kršiteljev

Tudi na policijski upravi Celje potrjujejo, da je promet za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, na odseku ceste Celje–Krško prepovedan, kar jasno zapoveduje prometni znak. A v praksi to cesto številni vozniki tovornih vozil izberejo tudi zato, da se izognejo plačilu cestnine na avtocesti. »Prometna znaka stojita tako v Celju kot tudi v Krškem, promet je izjemoma dovoljen le za lokalni promet. Iz tolmačenja, ki smo ga prejeli s strani ministrstva za promet, v praksi to pomeni, da vozilo, ki je vožnjo začelo na primer v Zagrebu in pelje v neko podjetje na območju Celja, omenjeno pot med Krškim in Celjem v dolžini 40 kilometrov lahko uporablja. In v praksi se naši prometni policisti pogosto srečujejo z izjemami, za katere omejitev ne velja,« pojasnjuje Milena Trbulin iz policijske uprave Celje. Kot dodaja, policisti dnevno kontrolirajo tovorna vozila in tudi ukrepajo, če zaznajo kršitev. »Vozniku izrečemo globo, zoper njegovega delodajalca pa uvedemo postopek o prekršku. Letos smo na območju Laškega zaznali devet takih kršitev,« še pove Trbulinova.