Neizpolnjevanje takšnih obvez pa bomo morali pokrivati z ustreznim uvozom takšne energije ob sočasnem plačevanju kazenskih penalov. Zamudnikom oziroma zadnji tretjini zamudnikov pa preprosto prenesti v plačilo višino dobljene kazni.

In zdaj predlog vladi RS.

V Sloveniji imamo več kot tisoč osnovnošolskih objektov s podružnicami in verjetno podobno število vrtcev, ki se večinoma ogrevajo s kurilnim oljem ali enim od obeh vrst plinov. Vlada naj preprosto prepove ogrevanje teh objektov s fosilnimi energenti in naloži nadomeščanje strojne opreme s toplotnimi črpalkami voda/voda ali zemlja/voda. Vlada z ustreznim zavezujočim aktom naj naloži lastnikom/upravljalcem navedenih objektov obvezno zamenjavo strojne opreme. Pri tem projektu pa morajo sodelovati MZI, MOP in MGRT ter šolsko ministrstvo, ki ima na voljo vse potrebne evidence. V ta namen je nekaj sredstev že zagotovljenih v Podnebnem skladu, Ekološkem skladu in upravljalci se bodo hote ali nehote naučili uporabe tudi javno-zasebnega partnerstva. K temu znesku je najmanj prišteti še predvideni znesek za plačilo kazni.

Vso predvideno strojno opremo izdelujejo slovenski proizvajalci, prav tako imamo tudi slovenske izvajalce – inštalaterje. Preprosto povedano, vse to že znamo in zmoremo. K temu pa je treba dodati še informacijo, da se bodo lastnikom objektov z že zamenjano opremo bistveno zmanjšali letni obratovalni stroški. Z ustvarjenimi prihranki lahko v celoti pokrijejo izvedeno naložbo. Letne prihranke lahko ocenjujemo v višini 50–60 odstotkov ob vpogledu v preteklo rabo.

Torej ni treba sklicevati različnih energetskih seans in simpozijev, ampak preprosto pristopiti k delu – ali pa bomo ugotovili, da je pot od zamisli lahko zelo dolga in v breme celotne skupnosti.

Za konec še informacija, da je bil prvi takšen projekt izveden že leta 2004 v Hruševju pri Postojni in še vedno obratuje.

Božo Dukić

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije