Iz dopisa ministrstva za okolje in prostor, ki ga je 19. junija prejela Občina Šoštanj, izhaja, da Termoelektrarna Šoštanj (Teš) za del goriva, ki ga porabi za proizvodnjo toplotne energije za daljinsko ogrevanje, emisijske kupone prejme brezplačno in s tem torej nima stroškov. Medtem to ne velja za emisije, ki so povzročene s proizvodnjo električne energije.

»V skladu z navedenim ugotavljamo, da so bili vaši zahtevki za dvige cene toplote Komunalnemu podjetju Velenje od 1. novembra 2018 dalje neupravičeni,« je v pismu Tešu zapisal direktor velenjske komunale Gašper Škarja, pod pismom pa sta podpisana tudi župana občin Velenje in Šoštanj, Bojan Kontič in Darko Menih. Pismo so v vednost poslali tudi na Holding slovenske elektrarne, okoljskemu in infrastrukturnemu ministrstvu ter agenciji za energijo.

Podpisani zato Teš pozivajo k vračilu stroškov, »povzročenih z dvigom cene toplote zaradi nakupa emisijskih kuponov, ki so bili vključeni v ceno toplote, kar se je odražalo na višji ceni toplotnega ogrevanja za vse končne odjemalce«. Tešu so postavili 15-dnevni rok za vračilo sredstev. Koliko znašajo ti stroški, za zdaj ni znano, iz komunalnega podjetja so za STA sporočili, da bodo odgovore na vprašanja o tem poslali v torek.

V Tešu pa so za STA pojasnili, da bodo ministrstvo za okolje in prostor prosili za dodatna pojasnila. Če bi se izkazalo, da je Teš v celoti upravičen do brezplačnih emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije, bo zahteval povrnitev vrednostni preveč kupljenih emisijskih kuponov, po prejemu vračila pa bo vrednost v celoti povrnil tudi Komunalnemu podjetju Velenje, so navedli v Tešu.

Ob tem so pojasnili še, da je bila Tešu izdana odločba o podelitvi količine emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije brez obveznosti plačila za obdobje od 2013 do 2020, in sicer določen delež za posamezno koledarsko leto.

»Teš je bil torej v prvem letu 2013 upravičen do večjega odstotka brezplačnih emisijskih kuponov iz naslova proizvodnje toplotne energije, ki se nato sorazmerno zmanjšuje vse do leta 2020. V skladu z navedenim količina brezplačnih emisijskih kuponov že od leta 2015 dalje ne pokriva celotne proizvodnje toplotne energije, kar pomeni, da je Teš iz leta v leto dolžan kupovati čedalje več manjkajočih emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije,« so navedli v Tešu, kjer bodo, kot omenjeno, ministrstvo zaprosili za dodatna pojasnila.

Teš je nazadnje januarja letos zvišal ceno toplotne energije, in sicer na 21,32 evra za megavatno uro. To je v primerjavi s ceno, ki je veljala pred dvigom novembrom lani, predstavljalo 23,58-odstotno rast. Kot razlog za takratni dvig cene toplotne energije so v Tešu navedli strošek nakupa emisijskih kuponov za letos.