Kot je poudaril nekdanji župan občine Dobrepolje Pavlin, ki se je prijavil že na zadnji razpis za generalnega direktorja ljubljanskega kliničnega centra, se zaveda odgovornosti in zahtevnosti vodenja največje zdravstvene ustanove v državi. »Ne bi obul teh čevljev, če tega ne bi zmogel,« je dejal. Pri njegovem delu ga vodijo predvsem poštenost, odgovornost in transparentnost.

Ocenil je, da je nekdanji prvi mož največje slovenske bolnišnice Aleš Šabeder, zdaj minister za zdravje, v svojem mandatu začrtal temelje za uravnoteženo poslovanje. Tega je po Pavlinovih besedah treba doseči čim prej, tudi z reorganizacijo dela in zmanjšanjem stroškov.

»Raziskovalno dejavnost je treba dvigniti na višji nivo, jo finančno okrepiti, saj prispeva k prepoznavnosti in uglednosti ustanove,« je dejal. Prepričan je tudi, da bi se ogromno dalo privarčevati s skupnimi javnimi naročili, okrepiti pa bi bilo treba tudi tržno dejavnost kliničnega centra.

Redno vlaganje v medicinsko opremo, posodobiti informacijske sisteme

Med prioritetnimi področji je Pavlin izpostavil še redno vlaganje v medicinsko opremo in vzdrževanje prostorov ter energetsko sanacijo stavb. Po njegovi oceni je obstoječa oprema v UKC ponekod premalo izkoriščena in preveč razpršena po različnih oddelkih, zato bi jo bilo za optimizacijo procesov treba združiti na enem mestu.

Do konca štiriletnega mandata želi Pavlin poenotiti in posodobiti informacijske sisteme v UKC, ki bodo učinkovita podpora kliničnim procesom in bodo osebje razbremenili administrativnega dela. Prizadeval si bo tudi za novo organizacijo uprave UKC, ki bi imela pet članov, to so generalni direktor in štirje izvršni direktorji.

Po njegovi oceni je treba večjo pozornosti nameniti službi za odnose z javnostmi in jo tudi kadrovsko okrepiti. Kot je dejal, je pomembno dobro sodelovanje z mediji in promocija dosežkov UKC, če pride do napake, pa jo je treba priznati. Prav tako želi okrepiti tehnično vzdrževalni sektor ter odpraviti nekatera neskladja v notranji organizaciji.