Družba bo imetnikom prednostnih delnic izplačala skupno za okoli 217.000 evrov dividend oz. osem centov bruto na delnico, imetnikom navadnih delnic skupno okoli 326.000 evrov oz. osem centov bruto na delnico, imetnikom prednostnih in navadnih delnic pa okoli 611.000 evrov oz. devet centov bruto na delnico.

Kot so sporočili iz družbe, se je skupščina, na kateri je bilo prisotnega 88,7 odstotka kapitala, seznanila z letnim poročilom družbe in skupine Hit za poslovno leto 2018 ter podelila razrešnico članu uprave Marjanu Zaharju in nadzornemu svetu za leto 2018. Za revizorja poslovanja za leta 2019, 2020 in 2021 je imenovala revizijsko hišo Deloitte revizija.

Skupščina je iz nadzornega sveta odpoklicala Pintarja in na njegovo mesto kot predstavnico kapitala na predlog Mestne občine Nova Gorica za štiriletni mandat, ki je začel teči danes, imenovala Kikljevo. Nova članica nadzornega sveta se kot diplomirana pravnica od leta 2010 ukvarja z različnimi pravnimi storitvami, med glavnimi sta področje turizma in igralništva, so povedali v družbi.

Delničarji pa predloga sklepa o udeležbi delavcev pri dobičku za lansko leto - po predlogu bi za udeležbo delavcev pri dobičku namenili 10 odstotkov dobička poslovnega leta 2020 - ni potrdila.