Zaradi različnih pogledov ministrstva za gospodarstvo in ministrstva za okolje na zakonodajo proizvajalci na slovenskem trgu še vedno nemoteno prodajajo peči za centralno ogrevanje gospodinjstev, ki jih ni dovoljeno uporabljati. Prodaja, ki jo nadzira tržni inšpektorat, je namreč dovoljena, uporaba, ki sodi v pristojnost okoljske inšpekcije, pa ne.

Gospodinjstva peči ne smejo zakuriti, ker ne izpolnjujejo predpisanih zahtev glede izpustov. Takšnih neustreznih naprav je po ocenah ministrstva za okolje in prostor kar 13 odstotkov ali vsaka osma peč, ki so jih gospodinjstva v domove vgradila po letu 2015. Gre predvsem za peči na drva, ki temeljijo na stari klasični tehnologiji in ne omogočajo uplinjevalne tehnike zgorevanja ter niso opremljene ne s tipalom za zgorevalni zrak (imenovan tudi lambda sonda) ne s katerim drugim elektronskim sistemom, ki izboljšuje proces izgorevanja.

Menjava povsem nove peči ali globa

Za takšne naprave dimnikarji po zakonu ne smejo izdajati pozitivnih zapisnikov. To pa pomeni, da se lahko potrošnik znajde v veliki stiski, če dimnikar ne želi kršiti zakona in lastniku neustrezne naprave ne pogleda čez prste. Na okoljskem ministrstvu sicer pravijo, da zakonodaja za vgradnjo nedovoljene naprave ne predvideva globe – ker se ironično lahko prodajajo in vgrajujejo samo ustrezne naprave. Toda predvidena kazen za uporabo znaša od 1200 do 4100 evrov. Prepoved uporabe lahko inšpektor izreče le v primeru okoljsko, požarno ali zdravstveno nevarne naprave. V drugih primerih mora najprej dimnikar in nato še inšpektor od lastnika zahtevati izvedbo »ukrepov za odpravo pomanjkljivosti«, ki pa jih po pojasnilih dimnikarjev v primeru starih tehnologij enostavno ni. Pri doslednem spoštovanju predpisov torej lastniku sporne peči ostane bodisi ponovna menjava sicer povsem nove kurilne naprave bodisi plačilo globe.

V sekciji dimnikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici (OZS) govorijo o »očitnem zavajanju potrošnikov«, saj po njihovih informacijah nihče od kupcev ni seznanjen z okoliščino, da kupuje kurilno napravo, ki je ne sme vgraditi. V Zvezi potrošnikov Slovenije so se zavili v molk in niso odgovorili na nobeno od naših vprašanj. Tudi v podjetju Mix očitka, da z distribucijo in prodajo neustreznih kotlov v Sloveniji zavajajo potrošnike, niso želeli komentirati. Direktor podjetja Tomaž Prhaj je dejal le: »Zakonodajalec je jasno napisal, kako in kaj, in mi se tega držimo«.

Obeta se legalizacija neustreznih naprav

Stanje je očitno vendarle dovolj shizofreno, da se je okoljsko ministrstvo odločilo za prenovo sporne uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih (in srednjih) kurilnih naprav. Z njeno uveljavitvijo predvidoma v začetku avgusta letos bo prodaja neustreznih peči izrecno prepovedana, že nameščene peči – torej peči, ki so bile kupljene po 1. januarju 2016 in do uveljavitve nove uredbe – pa bodo legalizirali. »Ta začasna oprostitev okoljskega standarda je nujna zaradi neustreznega nadzora trga, kar je botrovalo prodaji spornih kurilnih naprav,« je v predlogu nove uredbe utemeljilo ministrstvo in opozorilo, da ne glede na vse z letom 2020 začne veljati evropska uredba, ki prinaša še strožje mejne vrednosti za izpuste od trenutno veljavnih.

»Ministrstvo torej podpira goljufanje inštalaterjev in delo inšpekcijskih služb, ki ne zmorejo zaščititi potrošnikov,« je nad predlogom ogorčen predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS Simon Dovrtel. »Kaj pa dimnikarji? Bomo morali izdajati nove zapisnike, verjetno kar brezplačno? In kdo bo pojasnil nova pravila tistim potrošnikom, ki so neustrezno peč že zamenjali in prejšnjo vrgli stran? Kdo bo pojasnil spremembe zakonodaje gospodinjstvom, ki so očitno brez potrebe pošteno kupila dražjo in okoljsko bolj sprejemljivo peč? Kdo bo to pojasnil inštalaterjem in dobaviteljem, ki so bili ob posel zaradi upoštevanja predpisov? In kdo ter kako bo poskrbel, da se sporna praksa ne bo nadaljevala tudi po sprejemu uredbe? Kako dolgo se bo še izigravalo predpise?« se sprašuje in predlaga, naj država raje izkoristi evropske vzvode in nameni denar za vgradnjo ustreznih peči.

Griša Močnik, fizik na Institutu Jožefa Stefana, se pridružuje njegovim skrbem. »Ta ureditev bo škodila zdravju prebivalcev, saj po uradnih podatkih v Sloveniji zaradi onesnaženega zraka prezgodaj umre 1700 ljudi. Zdravje prebivalstva mora imeti prednost pred komercialnimi interesi prodajalcev neskladnih kurilnih naprav,« je opozoril. V okoljevarstveni organizaciji Focus so poleg tega poudarili še, da bodo umazane peči v gospodinjstvih onesnaževale zrak še desetletja.