V sredo se je skupina arhitektov udeležila vodenega ogleda dravskega nabrežja. V Maribor so prišli zato, da bi si lažje zamislili svojo najboljšo rešitev ureditve območja Lenta in dravske promenade, ki jo bodo oddali na arhitekturnem natečaju. Časa za daljši razmislek nimajo. Projekt morajo oddati najpozneje do 30. avgusta.

Ceneje je poiskati boljšo rešitev

Maribor že ima vso izdelano projektno dokumentacijo za prenovo Lenta. Narisali so jo v biroju Delisabatini Architetti iz Rima, ki je leta 2010 zmagal na mednarodnem arhitekturnem natečaju. Za doslej opravljeno delo so Italijani prejeli 630.000 občinskih evrov. Po pregledu dokumentacije je mariborski podžupan, arhitekt Gregor Reichenberg, presodil, da je njihova rešitev povsem neustrezna. Projekt je vrgel v koš in sklenil, da bo občina v sodelovanju z arhitekturno zbornico poiskala boljšo.

»Stroški rednega vzdrževanja 550 metrov dolge in 20 metrov široke ploščadi, ki bi delno segala čez strugo reke Drave, bi bili izjemni visoki,« drzno odločitev utemeljuje Reichenberg, ki je hkrati predsednik ocenjevalne komisije, v kateri sedi tudi župan Saša Arsenovič. Italijanski projekt, ki bi stal 11,4 milijona evrov, je imel tudi to »lepotno« napako: mesto bi za omenjeni znesek dobilo zgolj ogromno leseno ploščad, prenova obstoječega tlaka in druge infrastrukture v znesek sploh ni bila všteta.

Županstvo je zato sklenilo pridobiti boljšo in celovitejšo rešitev. Območje Lenta bo urejeno po konceptu skupnega prometnega prostora, parkovno in urbano se bosta preuredila oba bregova Drave, s sprehajalno potjo, kolesarsko stezo ter športnimi rekreacijskimi površinami od Malečniškega mostu do Mariborskega otoka. Izvedba natečaja bo občino stala 33.000 evrov, prvonagrajenca čaka nagrada 10.000 evrov bruto.

Pridobili bi evropska sredstva

Financiranje predvidene mestne naložbe, ki je ocenjena na 14,5 milijona evrov in ki vključuje tudi izgradnjo nove brvi, je zelo negotova. Če bi se na izbor razpisne komisije kdo pritožil, bi celo utegnila splavati po Dravi.

Na seznam projektov, ki si obetajo evropsko sofinanciranje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, je ta čas uvrščena prenova Lenta po italijanskih načrtih. Projekt ima zagotovljenih 7,4 milijona evrov. Občina mora ministrstvu za okolje in prostor najpozneje do novembra oddati nov investicijski program, celovita projektna dokumentacija mora biti pripravljena do spomladi 2020. Če bo rok zamudila, bo morala naložbo financirata sama.

Izbran projekt bodo pozorno spremljali v Narodnemu domu Maribor, ki organizira Festival Lent. Arhitekti bodo namreč določili tudi najboljšo lokacijo velikega odra na Lentu. Reichenberg jim je po poročanju Večera že namignil, da je zdajšnja lokacija v zalivu ob Vodnem stolpu neustrezna. In da naj poiščejo boljšo, nekje bolj vzhodno.