Po spektakularnih januarskih aretacijah v savna klubu Marina na Ajševici pri Novi Gorici šest priprtih že skoraj pol leta čaka na začetek sojenja. Preostalih 12 osumljenih dogajanje spremlja na prostosti. Policija je družbo več kot leto dni prikrito opazovala, v okrog 300 strani dolgi kazenski ovadbi jim očita zlorabo prostitucije, nekaterim tudi trgovino z ljudmi in promet s prepovedanimi drogami. Z nezakonitimi posli naj bi v Marini zaslužili najmanj 14 milijonov evrov.

Sodna preiskava še teče, obtožnica proti osumljenim še ni vložena. Priprta sta lastnika kluba, Mariborčana Dejan Šurbek in Jože Kojc, pa Vesna Ternovec, direktorica družbe Oratos, ki je upravljala s klubom, ter trije Romuni. Če obtožnica ne bi bila vložena pravočasno, to je do 23. julija, ko za omenjene poteče priporni rok, bi lahko šesterica še ta mesec odkorakala na prostost. Odvetnik osumljenega Dejana Šurbka, Janez Koščak, se ne slepi in obtožnico pričakuje v kratkem. Prav tako pričakuje, da bo tožilstvo za osumljene zahtevalo podaljšanje pripora. Da bo preiskava končana pravočasno, zatrjuje tudi predsednica koprskega okrožnega sodišča Darja Srabotič. »V predmetni zadevi je preiskava zoper 17 fizičnih in eno pravno osebo proti koncu in je predvideno, da jo bo sodišče zaključilo do 23. julija 2019, ko poteče šestmesečni pripor zoper nekatere osumljene. Za eno fizično osebo je sodišče sklep o razširitvi preiskave izdalo komaj 14. junija 2019 in preiskava še ne bo končana ta mesec,« odgovarja predsednica sodišča.

Vpleten tudi Sergej Racman

V zadnjem primeru gre po pisanju medijev za Sergeja Racmana, poslovneža in lastnika kinematografov Kolosej z velikimi apetiti na Primorskem. Preiskovalci naj bi njegovo vlogo v klubu odkrili šele naknadno na podlagi prisluhov. Domnevno naj bi s fiktivnimi računi omogočal odlive denarja iz Marine in ker je vedel, s čim se klub ukvarja, naj bi zavestno podpiral nezakonite posle. Racman se zaslišanja na novogoriškem sodišču ni udeležil, sodišče pa je brez njegovega zaslišanja izdalo sklep o uvedbi preiskave. Ta teden so kriminalisti tako dokaze o njegovi vpletenosti iskali v hišnih preiskavah na sedežih njegovih podjetij v Ljubljani. Zanimala naj bi jih predvsem njegova pisna in telefonska korespondenca z ostalimi osumljenimi v zadevi Marina. Racmanov odvetnik Mitja Jelenič Novak se je na sklep o uvedbi preiskave pritožil.

Sojenja v takšnih primerih so dolga in zahtevna. Po racijah v nočnih klubih Elara, Rezka in Lady Rouge leta 2015 je prvostopenjsko sodišče obsodilno sodbo izreklo šele tri leta po aretacijah. Vodja združbe Iryna Uršič jo je odnesla s tremi leti in pol zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna. Ravno v teh dneh pa se je znova pokazalo, da so primeri dokazovanja izkoriščanja prostitucije težavni. Na ponovljenem sojenju proti Valterju in Ani Šmid, ki naj bi izkoriščala pet deklet in jim jemala več kot polovico zaslužka, je znova padla oprostilna sodba. »Najprej zaradi tega, ker je erotična masaža zakonsko dovoljena in urejena, drugič pa, zato ker nisem našla dokazov za ekonomsko izkoriščanje zaposlenih v salonih podjetja,« je bila jasna sodnica. Na vprašanje, ali lahko ta sodba kakor koli vpliva tudi na primer Marina, odvetnik Koščak odkima, saj da še ni pravnomočna. Prostitucija kot taka sicer ni prepovedana, država jo celo uvršča na seznam standardne klasifikacije dejavnosti, postane pa slednja kazniva, čim nekdo tej dejavnosti odstopi prostor in jo organizirano vodi.

Policija trdi, da je bila prostitucija v savna klubu Marina pod popolnim nadzorom članov združbe, ženske naj bi lahko vstopale le, če so bile prostitutke.