V zbornici so v ta namen pri odvetniku Jožetu Oberstarju naročili pravno mnenje (po neuradnih informacijah naj bi stalo 7000 evrov brez DDV), ki junijska sklepa gradbenikov o izstopu in določitvi komisije, ki bo postopke izstopa vodila, razglaša za »nična oziroma pravno neveljavna, nezakonita in neizvršljiva, ker nimata pravne podlage v nobenem predpisu niti aktu IZS«.

Gradbeni inženirji so ogorčeni, da se inženirska zbornica »v preteklosti ni borila za svoje člane, zdaj pa proti njim in njihovim zahtevam naroča pravna mnenja, seveda plačana iz članarin članov«. A na inženirski zbornici mirijo, da lahko gradbeni inženirji mirno vodijo postopke za izstop dalje, saj pravno mnenje določa le, da tega ne smejo početi v okviru zbornice. V ta namen je za torkovo zasedanje predviden tudi sklep skupščine, da sta oba junijska sklepa gradbenih inženirjev »za IZS kot tudi za vse njegove organe nezavezujoča in nimata nikakršnih pravnih niti ekonomskih posledic za IZS.

IZS ne bo nosila nobenih stroškov, povezanih z aktivnostmi razdružitve MSG iz IZS«. Kot smo že večkrat poročali, je gradbenike razjezilo, da jih stanovska organizacija ni bolje zaščitila pri sprejemanju nove gradbene zakonodaje. mk