V slovenskih zaporih se v zadnjem obdobju soočamo s povečanim številom zaprtih oseb, ki so v priporu ali na prestajanju zaporne kazni zaradi nezakonitega spravljanja tujcev na ozemlje Republike Slovenije. Gre torej za organizatorje nelegalnih prehodov čez državno mejo, storilce kaznivega dejanja, kot ga opredeljuje 308. člen kazenskega zakonika. Nikakor novi zapor v Ljubljani ne bo opravljal kakršne koli funkcije na področju oskrbe in integracije migrantov, ki je v pristojnosti drugih organov, kot bi lahko pomotoma sklepali iz naslova objavljenega članka.

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij generalni urad