Na ljubljanski občini nadaljujejo urejanje vrtičkov po mestu. Naslednja vrtičkarska točka bo zrasla ob Savi na Brodu, blizu avtoceste. V ta namen so pred dnevi objavili razpis za izvajalca, ki bo na tem območju uredil skupno 111 vrtičkov in park z otroškimi igrali, klopmi ter drugo urbano opremo. Na občini pravijo, da če bo zanimanje za najem vrtička na tem območju veliko, bodo uredili še dodatnih 50 vrtičkov, s čimer bo vrtičkarski park na Brodu postal eden večjih v Ljubljani.

Vrtički na Brodu bodo izstopali tudi po tem, da bodo na občini prvič uredili 14 vrtičkov za gibalno ovirane, ki jim bodo prilagojeni tako, da bodo urejeni v visokih gredah, okoli njih bodo utrjene površine in nasploh več prostora. »Začetek izvedbe je načrtovan jeseni, da obstoječi uporabniki lahko zaključijo sezono, zaključek pa v prvih mesecih naslednjega leta. Poziv za oddajo bomo predvidoma objavili takoj po zaključku del, najverjetneje marca prihodnje leto,« pravijo na ljubljanski občini.

Na Brodu že tisoči občinski vrtiček

Razpis predvideva, da bo izbrani izvajalec pred ureditvijo vrtičkov in parka vse območje očistil grmičevja, izravnal in preoblikoval teren, pri čemer bodo obstoječo zemljo ohranili. »Celotno območje bo ograjeno in pripravljeno za drugo fazo. Opremljeno bo s skupnimi lopami, podobno kot na Vojkovi in Grbi, kompostniki, prostori za druženje, klopmi in mizami, stojali za kolesa, zasadili bomo grmovnice. Nameščeni bosta gugalnici za najmlajše obiskovalce in izveden bo vodovodni priključek z mrežo pitnikov. V parkovnem delu bodo urejene poti in zasajena sadna drevesa, postavljene klopi, smetnjaki in druga urbana oprema,« pojasnjujejo na občinskem oddelku za varstvo okolja, ki ga vodi Nataša Jazbinšek Seršen.

Na območju Ljubljane bo po dokončanju nove cone na Brodu urejenih že več kot 1000 občinskih vrtičkov. Prvi vzorčni območji z vrtički v Štepanjskem naselju, kjer so uredili 14 vrtičkov, in Dravljah, kjer so zagotovili 51 vrtičkov, je občina odprla pred devetimi leti. Leta 2014 so nato vzpostavili vrtičkarsko območje na Ježici z 258 vrtički, dve leti pozneje so v vrtičkarsko območje preobrazili še degradirano površino na Rakovi jelši. Tamkajšnje območje je najobsežnejše, saj je vrtičkarjem na voljo več kot 300 vrtičkov, medtem ko je 64 vrtičkov še ob Vojkovi cesti, 60 pa ob Ulici Iga Grudna na Viču. Nazadnje so marca letos uredili 57 vrtičkov na Grbi na koncu Puhtejeve ulice.

Občani lahko vloge za najem vrtičkov pošljejo po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si ali po navadni pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1000 Ljubljana. Glede na velikost vrtička in njegovo opremljenost se letna zakupnina za kvadratni meter giblje od 0,5 do 1 evra, v ta znesek pa niso všteti obratovalni stroški.