Ustavno sodišče je namreč odločilo, da obstoječa ureditev sprejema oseb z duševno motnjo v varovani oddelek iz zakona o duševnem zdravju ni skladna z ustavnima načeloma varstva osebne svobode ter varstva človekove osebnosti in dostojanstva. DZ mora protiustavnost odpraviti v devetih mesecih, vladi pa naložilo, da mora brez nepotrebnega odlašanja sprejeti nujne organizacijske ukrepe, s katerimi bo zagotovila ustrezne prostorske zmogljivosti v socialno varstvenih zavodih in dovolj osebja, ki bo lahko zagotavljalo ustrezne socialnovarstvene storitve.

Kot so spomnili pri varuhu, so sprejem zakona o duševnem zdravju, ki je začel veljati v letu 2008, takrat pozdravili, saj je uredil področje, na katero je varuh stalno opozarjal. Pobude, ki jih je varuh nato obravnaval v zvezi z zakonom, pa so že v prvem letu njegove uporabe pokazale na potrebo, da izvajanje zakona celovito spremljajo in analizirajo ter na podlagi ugotovitev pripravijo predloge za potrebne sistemske spremembe.

Po navedbah varuha je do zdaj ministrstvo za zdravje glede priprave potrebnih sprememb in dopolnitev zakona dalo »že več še neuresničenih obljub« in naredilo »le nekaj konkretnih korakov pri pripravi potrebne novele«.

Spomnili so tudi, da je na potrebne spremembe varuh opozarjal praktično v vseh letnih poročilih po začetku uporabe zakona. Letos so ministrstvo opozorili, da tudi različna praksa izvajanja zakonskih določb glede posebnega varovalnega ukrepa telesnega oviranja s pasovi, ki predstavlja hud poseg v človekove pravice, kaže na to, da bi bilo treba zakon ustrezno spremeniti in bolj jasno opredeliti potek ukrepa, zlasti pa njegovo časovno omejitev.

V letnem poročilu za leto 2017 pa je varuh ministrstvo znova opozoril na pripravo sprememb zakona, ki bi zagotovile visoko raven spoštovanja temeljnih pravic oseb med zdravljenjem na oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice ali obravnavo na varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda. Ministrstvo je takrat sporočilo, da pripravlja spremembo tega zakona, predvidoma do konca leta 2018 pa bo predlog poslalo v javno obravnavo.

A pri varuhu opozarjajo, da ta obljuba še vedno ni bila izpolnjena, z ministrstva pa tudi še niso dobili odgovora, kdaj bodo osnutek novele posredovali v javno obravnavo.

Minilo je tudi že več kot tri leta, odkar je ustavno sodišče razveljavilo del 74. člena zakona, ki določa pogoje sprejema s privolitvijo v varovanih oddelek. Ustavno sodišče je učinkovanje razveljavitve odložilo za najdaljši mogoči rok enega leta, da bi zakonodajalcu zagotovilo dovolj časa, v katerem mora postopek sprejema oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov urediti skladno z ustavo. »Nedopustno je, da zakonodajalec še vedno ni poskrbel za ureditev ustavnoskladnega postopka sprejema,« so še kritični pri varuhu.

Na ministrstvu za zdravje so z odločbo ustavnega sodišča seznanjeni in jo bodo preučili ter ravnali v skladu z odločitvijo ustavnih sodnikov, so sporočili za STA. Kot so še navedli, so spremembe zakona o duševnem zdravju tudi sicer med prioritetami ministrstva.