Ustavno sodišče je Kovačiču ugodilo v prvi točki izreka, v kateri je zapisalo, da se sodba upravnega sodišča razveljavi v delu, ki se nanaša na volitve za člane mestnega sveta, medtem ko je pritožbo v delu, ki se nanaša na volitve župana, zavrglo. V tretji točki je zavrnilo tudi Kovačičevo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o lokalnih volitvah. Ustavno sodišče, ki je odločilo s petimi glasovi za in štirimi proti, trije sodniki pa so napisali ločena mnenja, je kot glavni razlog svoje odločitve navedlo opustitev glavne obravnave. Kovačič je namreč v pritožbi na upravno sodišče zahteval tudi izvedbo glavne obravnave, kar je tedaj sodišče zavrnilo.

Upravno sodišče je v sporočilu za javnost zapisalo, da bo to stališče ustavnega sodišča pomembno vplivalo na potek reševanja volilnih sporov v prihodnosti. »Že občinski sveti (kot prvostopenjski organi) bodo morali v primeru nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na volilni rezultat, opraviti glavno obravnavo in potem še upravno sodišče kot pritožbeni organ,« je zapisalo upravno sodišče, ki je sicer presodilo, da je do nepravilnosti pri porabi proračunskega denarja prišlo, a ne v takšni meri, da bi to lahko bistveno vplivalo na kolektivni izid volitev oziroma da bi šlo za objektivno nepoštene volitve. aro