Doslej so Švedi lahko pred bari in restavracijami kadili na posebnih območjih. Že več let je prepovedano kajenje znotraj gostinskih obratov.

Švedske pristojne oblasti prepoved ocenjujejo kot pomemben korak k varovanju zdravja prebivalstva države kot tudi zmanjševanju tveganj prek pasivnega kajenja. Švedska vlada pod vodstvom Stefana Lofvena si je sicer zastavila cilj, da bo Švedska do leta 2025 postala v celoti nekadilska država.