Zemljišče Protect GL sestavlja 15 večinoma pozidanih parcel, na katerih so poslovni prostori, skladišča in delavnice. Del zemljišča je v postopku razlastitve, ki ga je sprožila Mestna občina Ljubljana, saj ga občina potrebuje za gradnjo ceste, ki bo povezala Kajuhovo cesto in Ameriško ulico, po njej pa bo potekal tudi glavni dovoz do bodočega nakupovalnega središča Ikea.

Ker bi občina do potrebnih parcel najhitreje prišla prav z nakupom parcel Protect GL in se je v preteklosti zanimala za nakup, smo na občini vprašali, ali so oddali nezavezujočo ponudbo in koliko ta znaša. Njihovega odgovora včeraj nismo prejeli. Občina in stečajni upravitelj sta si bila do zdaj sicer precej narazen glede primerne cene za kompleks Protectovih nepremičnin. Medtem ko je Jan na dveh sicer neuspešnih javnih dražbah za to zemljišče zahteval 3,69 oziroma 3,32 milijona evrov, je bila občina pripravljena ponuditi 1,5 milijona evrov manj. vbr