Slovenija ima po njihovi oceni enega najboljših šolskih sistemov na svetu tudi zato, ker je doslej uspela kot družbeno vrednoto posebnega pomena varovati javno šolstvo. Država je zasebnemu šolstvu zagotovila visok standard javnega financiranja, primerljiv z evropskim prostorom. Popolno izenačenje financiranja pa bi nujno vodilo v postopno slabitev javnega šolstva, slabšanje njegove kakovosti in na koncu tudi izrazitejše socialno razslojevanje, so opozorili podpisniki pisma. Šolski sindikat Sviz medtem predlaga referendum, na katerem bi preverili stališče državljanov do tega vprašanja.