Z dopolnitvijo so izpolnjeni pogoji za začetek postopka zbiranja podpisov volilcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma glede dela splošnega akta Mestne občine Velenje. O tem je župan obvestil tudi ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice. 35-dnevni rok za zbiranje podpisov bo začel teči 1. septembra in se bo iztekel 5. oktobra.

Spomnimo, da je konec maja civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto vložila neskladno pobudo za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o splošnem aktu sveta Mestne občine Velenje. Izrazili so nestrinjanje s sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje, ki so ga sprejeli velenjski mestni svetniki na zadnji seji, oziroma konkretno s točko, ki vključuje nepremičnini, ki sta na Kersnikovi cesti in v naravi predstavljata zelenico, na kateri se predvideva gradnja dveh stanovanjskih objektov. Pobudo pa so člani civilne iniciative na poziv župana ustrezno dopolnili.