Agencija RS za okolje (Arso) monitoring izvaja v štirih vodnjakih, ki ležijo gorvodno od izvira Rižane. Monitoring se izvaja tudi gorvodno od vrtine Podračje, od koder Rižanski vodovod trenutno črpa pitno vodo, so sporočili iz Arsa.

S preventivnim monitoringom bi agencija za okolje zaznala morebitno zaznala morebitno onesnaženje, preden bi se razširilo do črpališč pitne vode.

Meritve se do nadaljnjega izvajajo enkrat dnevno. Prvi rezultati kažejo, da onesnaženje ni doseglo nobenega od vodnjakov, vsi rezultati so pod mejo določljivosti.

V sodelovanju z Rižanskim vodovodom poteka monitoring še na samem izviru Rižane. Tudi tu onesnaženja ni zaznati. Vzorčenje se sicer izvaja vsakih osem ur.

Slovenske železnice so sicer ponoči pod strokovnim vodstvom agencije izvedle odstranitev onesnaženega materiala, kot jim je bilo naloženo v dopolnilni odločbi in s tem realizirale ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode. Dopolnilni ukrepi so bili nujno potrebni, saj se je pri pregledu kraja nesreče našla še precejšnja količina materiala, onesnaženega s kerozinom.