Potem ko se je prejšnji teden iztekel pritožbeni rok na izbor izvajalca širitve potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, so v družbi Fraport Slovenija z izbranima izvajalcema že podpisali pogodbo in tako omogočili čimprejšnji začetek del.

Fraport Slovenija je za gradbena in obrtniška dela za razširitev terminala izbral skupno ponudbo podjetij GIC gradnje iz Rogaške Slatine kot vodilnega partnerja in ljubljanskega Elcoma. Na razpis je sicer prispelo šest ponudb, ponudba izbranih izvajalcev v vrednosti 17,273 milijona evrov brez DDV pa je bila najugodnejša.

GIC gradnje je v skoraj 30 letih izvedel že več tisoč projektov, razširitev potniškega terminala pa bi bila glede na reference, navedene na spletnih straneh podjetja, eden njegovih največjih projektov.

Fraport Slovenija želi zaključiti dela na terminalu pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021.