Avtomatske protipoplavne naprave zahtevajo namreč energijsko napajanje iz dveh neodvisnih virov. Neposredno po odklopu ali izpadu glavnega napajanja z električno energijo (zaradi mehanskih poškodb, preobremenitev zaradi neurij, udarov strele in tako dalje) se mora običajno avtomatično vklopiti ustrezni zasilni agregat. Izpadi ali motnje delovanja pa morajo nemudoma sprožiti tudi ustrezne alarme in daljinska opozorila.

Takšna oprema je že številna desetletja »stanje tehnike«, zatorej je predvideno »varčevanje« na račun alternativnega ročnega spuščanja zapornice skrajno neodgovorno in nedopustno. Zaradi dodatne vgradnje nekaj promilov višja končna investicija gotovo ne more opravičiti možnih ogrožanj, posledic in ogromne škode, ki jih bo povzročalo Rožnodolčanom slabo delovanje ali celo nedelovanje take naprave.

Očitno investitor v preteklih mesecih tudi ni bil zmožen kaznovati in prisiliti izvajalcev, da bi pravilno in pravočasno dokončali napravo in jo končno predali v obratovanje. Ali investitor in izvajalec čakata na »rezultate samodejnega preizkusnega obratovanja« med večjimi poletnimi neurji?

Ta in podobni primeri so sramotne posledice lakajskega mižanja ter gluhonemosti Inženirske zbornice Slovenije (IZS), ki že desetletja iz strahu pred političnimi zamerami z neaktivnostjo daje podporo neupoštevanju smernic in predpisov, škodljivemu, nesmiselnemu ter neustreznemu noveliranju tehnične zakonodaje, dopušča vse hitrejše razvrednotenje in s tem propad strokovnega znanja ter tako aktivno sodeluje predvsem pri uničevanju nekoč zelo uspešne slovenske gradbene stroke.

Nadalje IZS strahopetno molči tudi ob hudem zdravstvenem in ekološkem ogrožanju ljubljanske pitne vode pri nedopustni ter škodljivi gradnji kanalizacijskega kanala CO (od Medvod do ljubljanske centralne čistilne naprave) čez ožjo zaščitno cono, pri hudem onesnaženju Blejskega jezera zaradi nepravilne in nestrokovne izvedbe kanalizacije, pri ekoloških onesnaženjih Križne jame, Triglavskih jezer in tako dalje. »Nevarno« strokovno kritiko IZS raje previdno prepušča redkim neodvisnim nevladnim organizacijam (na primer Alpe Adria Green) in vedno redkejšim posameznikom s civilnim pogumom.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana