Nujno medicinsko pomoč (NMP) na Koroškem zagotavlja Zdravstveno-reševalni center Koroške (ZRCK) s tremi organizacijskimi enotami na Ravnah, v Slovenj Gradcu in Radljah ob Dravi, ki ga je ustanovilo vseh 12 koroških občin zaradi svoje geografske posebnosti, ki v regiji ne omogoča centralizirane reševalne službe.

Ker se na Koroškem soočajo s pomanjkanjem družinskih zdravnikov, je direktorica ZRCK Marijana Kašnik, ki ji je bila zaupana vloga koordinatorice med izvajalci NMP, štirimi zdravstvenimi domovi (ZD) in ZRCK, pripravila začasno rešitev glede vključevanja družinskih zdravnikov v hitre preglede v urgentnem centru v Slovenj Gradcu. Rešitev, po kateri bi v urgentnem centru z dežurstvi pomagali zdravniki iz vseh koroških ZD, pa je pripravila, ker so že aprila na svojo preobremenjenost zaradi vključenosti v delo slovenjgraškega centra opozorili družinski zdravniki iz ZD Slovenj Gradec in napovedali, da bodo preklicali svoja soglasja za nadurno delo.

Kakšna je torej ta rešitev, ki bo v veljavi tri mesece? Slovenjgraškim zdravnikom bi pri dveh deloviščih, ki bi ju vzpostavili ob koncih tedna in med prazniki (delo v ambulanti in na terenu), na pomoč priskočili družinski zdravniki iz drugih domov z izjemo Raven na Koroškem, kjer se tudi sami soočajo s pomanjkanjem zdravnikov.

»Z zadovoljstvom lahko povem, da smo dogovor vendarle dosegli. To je dobro, sicer bi lahko na Koroškem do konca septembra ostali brez 24-urne nujne medicinske pomoči,« je dejal župan Vuzenice Franjo Golob. »Ta dogovor zdaj čaka le še na podpis resornega ministrstva za zdravje, v veljavo pa bo stopil 1. julija,« je dodal Golob. mm