Šmartinsko jezero je zanimiva rekreativna točka v okolici Celja. Tudi zato v zadnjih letih mestna občina Celje vlaga v ureditev jezera. Pred leti so tako od cerkve Sv. Duha v Novi vasi do jezera že zgradili pešpot s kolesarsko stezo, ob jezeru so tudi urejene sprehajalne poti, ki jih mnogi tudi že uporabljajo. Pri čolnarni Muzelj si je mogoče izposoditi čoln, kajak, sup ali pedolin, zanimivo pa je tudi območje ob pregradi, kjer nameravajo urediti doživljajski center, medtem ko so že zdaj tam otroško igrišče, kavarna Brkati som in javne sanitarije.

V četrtek so namenu predali tudi novi skakalnici, ki smo ju postavili s pomočjo nepovratnih sredstev evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skakalnici, ki sta uspešno prestali tehnični pregled, bosta namenjeni za treninge ter državna in meddržavna tekmovanja v akrobatskih skokih v vodo. Glede na to, da podobnih skakalnic v Sloveniji ni in da morajo člani športnih klubov letne treninge opravljati v tujini, so na občini prepričani, da bo projekt zaživel in privabljal tako športnike kot tudi domače in tuje obiskovalce.

Prav tako so na občini lani sklenili sodno poravnavo z lastnikom Jezerske kraljice, ki zaradi tehnične neustreznosti že več let ni imela dovoljenja za plutje, in jo odstranili iz pristana. »V prihodnje želimo tu postaviti pomole za izplutje kajakov, kanujev in supov ter pomol, ki bi omogočal privez manjšim turističnim plovilom na električni pogon. Pa tudi wake vlečnico za smučanje v vodi,« razkriva načrte občinska predstavnica Mojca Grušovnik. Še letos nameravajo sanirati tudi del cestnega odseka, ki vodi do čolnarne Muzelj, urediti parkirišče za osebna vozila, avtobuse in avtodome ter ločeno zgraditi pešpot do Brkatega soma. »Načrtujemo tudi izgradnjo kanalizacije, izdelan je že projekt za zbiranje in odvajanje odpadnih voda na območju jezera, ki poleg drugih naselij zajema tudi Brezovo in Loče. Ko bomo pridobili vsa zemljišča, bomo začeli dela,« še pojasnjuje Grušovnikova.