Vse več indicev potrjuje domnevo, da je kazenska ovadba mariborskih kriminalistov zoper Andreja H. na trhlih temeljih. Zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je namreč pravnomočno zavrnil pritožbo mariborske policije zoper sklep preiskovalne sodnice, ki ni soglašala s tem, da bi se osumljenemu prepovedalo približevanje Danieli Ružič, sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru.

»Ob presoji zakonitosti in pravilnosti odločitve preiskovalne sodnice je zunajobravnavni senat ugotovil, da je odločitev preiskovalne sodnice pravilna in zakonita,« so sporočili iz slovenjgraškega sodišča. Po skrbni in natančni presoji predloženih dokazov, ki so se v času odločanja preiskovalne sodnice nahajali v spisu, je zunajobravnavni senat ugotovil, da je povsem pravilno presodila. Policisti namreč niso uspeli postreči s takšnim dokazom, da bi bil izkazan utemeljen sum, da je H. storil očitano kaznivo dejanje, kar je zakonski pogoj za zakonito odreditev ukrepa prepovedi približevanja.

Nemoteno jo bo smel obiskovati v UKC Maribor

Andrej H. bo potlej smel svojo partnerko znova obiskovati v UKC Maribor, kjer je še zmeraj na zdravljenju hudih telesnih poškodb. Med brutalnim napadom je utrpela več zlomov in hude poškodbe glave. V bolniški sobi jo vseskozi varujejo policisti.

»Zunajobravnavni senat je ob obravnavi pritožbe ugotovil, da do sedaj zbrani podatki in tudi k pritožbi priložena kazenska ovadba ne omogoča sklepa o obstoju utemeljenega suma, da je kršitelj storil kaznivo dejanje, kot je zatrjevala policija,« je udarno odločitev še bolj podrobno pojasnilo sodišče.

Ukrep odreditve ukrepa prepovedi približevanja pomeni poseg v človekove temeljne pravice in svoboščine, zato morajo biti za njegov izrek izpolnjeni zakonski pogoji iz 1. odstavka 60. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije, zaradi česar je potrditev takega ukrepa tudi zaupana sodiščem. Izvenobravnavni senat je sklep o razveljavitvi ukrepa prepovedi približevanja potrdil. »Odločitev je s tem postala pravnomočna,« je sporočila predsednica sodišča Petra Čas.

V Dnevniku smo že v četrtek izpostavili, da kriminalisti v preiskavi napada na 48-letno sodnico nekoliko tavajo v temi. Zbrano dokazno breme ni bilo dovolj tehtno, da bi za 58-letnega Andreja H. zmogli terjati pripor. Hudemu kriminalističnemu očitku navkljub ovadeni ostaja na prostosti, tožilstvo pa terja dopolnitev kazenske ovadbe. Da je stopnja gotovosti kriminalističnega očitka zelo nizka, je zdaj pravnomočno spoznalo tudi slovenjegraško sodišče.

Preiskava nočnega napada na Ružićevo, ki se je pred njenim domom pripetil 16. junija okoli 0.30, je vseskozi potekala dvosmerno. Povezan naj bi bil bodisi z njenim službenim bodisi z zasebnim življenjem. V zvezi s prvo verzijo kriminalisti niso odkrili obremenilnih dokazov. Verzija, da je napadalec njen partner, jim deluje bolj utemeljena predvsem zato, ker je oškodovanka nekaj dni pred dogodkom napovedala partnerju, da se bo dokončno odselila in da bo zahtevala finančna sredstva iz skupnega razmerja.